சமீபத்திய உலக ஜெப செய்திகள் மற்றும் குறிப்புகள்

அனுதின பிரார்த்தனை விழிப்பூட்டல்

Far and Wide

Pray for a great increase in the number of people who hear the gospel through the 5fish phone app, GRN websites and personal encounters. With a longing to see Christ receive the reward of His sacrifice, pray that GRN media materials will be shared far and wide.

குளோபல் ரிக்கார்டிங் நெட்வொர்க் - முகப்பு

பிரார்த்தனை செய்வது ஜெபிப்பது GRN இன் ஒரு மிக முக்கியமான பகுதியாக உள்ளது. அதில் உங்களையும் இணைத்து கொள்ளுங்கள்

மின்னஞ்சல் மூலமாக ஜெபக் குறிப்புகளை பெற்று ஜெபிக்கும்படி GRN ஜெப குழுக்களுடன் இணைந்து கொள்ளுங்கள் /அல்லது உலக முழுவதும் உள்ள GRN பணிக்காக ஜெபிக்கும்படி உறுதி எடுத்து கொள்ளுங்கள்:

"ஒவ்வொரு மொழியிலும் இயேசுவின் கதையை சொல்லல்".

  • Prayer ThoughtsPrayer Thoughts - Read Colin Stott's (GRN's Global Prayer Coordinator) articles on some practical aspect of prayer.

தகவல் பெற்றுக்கொள்ளும்படி இருங்கள்

இயேசுவைப் பற்றிய கதைகளை ஒவ்வொரு மொழியிலும் சொல்லுவதற்கு ஊக்கமளிக்கும் கதைகளும் பிரார்த்தனை குறிப்புகளும் மற்றும் ஈடுபடுத்திகொள்ளும் வழிகளையும் பெற்று கொள்ளலாம்.

பொதுவல்லாத தனிப்பட்ட தகவல்களை GRN மிகவும் கவனமாக கையாளுகிறது. இப்படிவத்தை சமர்ப்பிப்பதன் மூலம் GRNக்கு இதில் உள்ள தகவல்களை உங்கள் வேண்டுகோளின்படி செயல்படுத்துவதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கிறீர்கள். உங்கள் வேண்டுகோளின்படி வேறு எந்த நோக்கத்திற்காகவும் அதைப் பயன்படுத்தவோ அல்லது வேறு எவரிடமும் வெளிப்படுத்தவும் மாட்டோம். மேலும் தனியுரிமை கொள்கை தகவல்களுக்கு காண்க தனியுரிமை கொள்கை.

தொடர்புடைய தகவல்கள்

மேலும் அறிந்து கொள்ள