குளோபல் ரிக்கார்டிங்ஸ் நெட்ஒர்க் அமைப்புக்கு நன்கொடை அளியுங்கள்

குளோபல் ரிக்கார்டிங்ஸ் நெட்ஒர்க் அமைப்புக்கு நன்கொடை அளியுங்கள்


குளோபல் ரிக்கார்டிங்ஸ் நெட்ஒர்க் ஐ பற்றி கவனித்து அளித்துவரும் நன்கொடைகளுக்காக நன்றி.

உங்கள் நாட்டில் உள்ள உள்ளூர் GRN அலுவலகத்திற்கு நேரடியாக காசோலை யாகவோ, ரொக்க பணமாகவோ அல்லது எந்த முறையிலும் நன்கொடை அளிக்கலாம். அந்த நாட்டில் எந்த நோக்கத்திற்காகவும் உங்கள் நன்கொடைகள் வழங்கப்படலாம்.

இவர்களுக்கு தாருங்கள்:

USD - GRN யுஎஸ்ஏ

AUD - GRN ஆஸ்திரேலியா

CAD - GRN கனடா

EURO - GRN ஐரோப்பா

GBP - GRN யுகே

Rand - GRN ராண்ட்- சவுத் ஆப்பிரிக்கா

மேலும் தகவலுக்கு அல்லது வேறு விதத்தில் நன்கொடை அளிக்க உங்கள் அருகில் உள்ள அலுவலகத்தை தொடர்பு கொள்ளவும் .

  • Another way you can support GRN financially is through a bequest.

  • நிதி தொடர்பான அனைத்து விஷயங்களிலும் நிதி எப்படி பெறுகிறோம் அதை எப்படி நிர்வகிக்கிறோம் உட்பட அனைத்திலும் GRN தேவனை மகிமைப் படுத்துகிறது.

  • தற்போதைய பணித்திட்ட ஒழுங்குகள், மதிப்பிடப்பட்டுள்ள செலவுகள், இவைப் பற்றிய தகவல்

தொடர்புடைய தகவல்கள்

ஈடுபடுத்தி கொள்ள - ஒரு அருட்பணியாளராக உங்களை நினைத்ததுண்டா? அது ஒருவிஷயமே இல்லை. உங்களை பலவிதத்தில் இந்த GRN தொண்டூழிய பணியில் ஈடுபடுத்தி கொள்ளமுடியும்.

நிதிபற்றிய கொள்கை - நிதி தொடர்பான அனைத்து விஷயங்களிலும் நிதி எப்படி பெறுகிறோம் அதை எப்படி நிர்வகிக்கிறோம் உட்பட அனைத்திலும் GRN தேவனை மகிமைப் படுத்துகிறது.

Projects - What's being done, and how you can help.

Southern Africa Projects - You can help GRN Southern Africa in the task of "telling the story of Jesus in every language". Read about our current projects.