ருமேனியா

ருமேனியா பற்றிய தகவல்கள்

Region: ஐரோப்பா
Capital: Bucharest
Population: 19,893,000
Area (sq km): 237,500
FIPS Country Code: RO
ISO Country Code: RO
GRN Office: GRN Offices in Europe

Map of ருமேனியா

Map of ருமேனியா

ருமேனியா இல் பேசப்படும் மொழிகளும் கிளைமொழிகளும்

  • Other Language Options
    கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
    மொழியின் பெயர்கள்
    பழமையான உள்ளூர் மொழிகள்

8 மொழியின் பெயர்கள் காணப்படுகின்றன

Czech [Czech Republic] - ISO Language [ces]

Hungarian: Csango [Romania] [hun]

Romanian - ISO Language [ron]

Romanian: Moldova [ron]

Romanian Sign Language - ISO Language [rms]

Romani, Vlach [Romania] [rmn]

Romani, Vlach: Kalderash [Romania] [rmy]

Romani, Vlax [Romania] - ISO Language [rmy]

மக்கள் குழுக்களில் ருமேனியா

Albanian, Gheg ▪ Armenian ▪ Aromanian ▪ British ▪ Bulgarian ▪ Chinese, general ▪ Croat ▪ Czech ▪ Deaf ▪ French ▪ Gagauzi Turk ▪ German ▪ Greek ▪ Hungarian ▪ Jew, Romanian ▪ Moldavian ▪ Nogai ▪ Polish ▪ Pomak ▪ Romanian ▪ Romani, Balkan ▪ Romani, Carpathian ▪ Romani, Vlax ▪ Russian ▪ Saxon, Transylvanian ▪ Serb ▪ Slovak ▪ South Asian, general ▪ Tatar, Crimean ▪ Turk ▪ Ukrainian