வியட்நாம்

வியட்நாம் பற்றிய தகவல்கள்

Region:ஆசியா
Capital:Hanoi
Population:85,789,573
Area (sq km):331,653
FIPS Country Code:VM
ISO Country Code:VN
GRN Office:

Map of வியட்நாம்

Map of வியட்நாம்

வியட்நாம் இல் பேசப்படும் மொழிகளும் கிளைமொழிகளும்

  • Other Language Options
    கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
    மொழியின் பெயர்கள்
    பழமையான உள்ளூர் மொழிகள்

60 மொழியின் பெயர்கள் காணப்படுகின்றன


மொழியின் பெயர்கள் கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
Bahnar [Vietnam] - ISO Language [bdq]
Bru [Vietnam, Quang Tri] - Dialect [bru]
Cantonese [China] - ISO Language [yue]
Chaman [Vietnam] - ISO Language [zng]
Cham, Vietnam - ISO Language [cjm]
Chrau: Jro [Vietnam] - Dialect [crw]
CHRAU TT [Vietnam] - Dialect [crw]
Chru [Vietnam] - ISO Language [cje]
Coong [Vietnam] - ISO Language [cnc]
Cua [Vietnam] - ISO Language [cua]
Eastern Katu [Vietnam] - ISO Language [ktv]
French [Belgium] - ISO Language [fra]
Halang Doan [Vietnam] - ISO Language [hld]
Haroi [Vietnam] - ISO Language [hro]
H'Lang [Vietnam] - ISO Language [hal]
Hmong Daw [Vietnam] - ISO Language [mww]
Hre [Vietnam] - ISO Language [hre]
Hre: Son-Ha [Vietnam] - Dialect [hre]
Jarai [Vietnam, Gia Lai] - ISO Language [jra]
Jeh [Vietnam] - ISO Language [jeh]
Katu: Ban Aling [Vietnam] - Dialect [ktv]
Katu: Ban Atak [Vietnam] - Dialect [ktv]
Katu: Pilu [Vietnam] - Dialect [ktv]
Katu: Quang Nam [Vietnam] - Dialect [ktv]
Ker [Vietnam] - Dialect [cua]
Kha: Jiang [Vietnam] - ISO Language [puo]
Khao [Vietnam] - ISO Language [xao]
Khmer: Kandal [Vietnam] - Dialect [khm]
Koho [Vietnam] - ISO Language [kpm]
Koho: Cil [Vietnam] - Dialect [kpm]
Koho: Lac [Vietnam] - Dialect [kpm]
Koho: Ma [Vietnam] - ISO Language [cma]
Koho: Tring [Vietnam] - Dialect [kpm]
Mnong, Central [Vietnam] - ISO Language [cmo]
Mnong: Gar [Vietnam] - Dialect [mng]
Mnong: Lam [Vietnam] - Dialect [mng]
M'nong R'iam [Vietnam, Dac Lac] - ISO Language [mng]
Muong [Vietnam] - ISO Language [mtq]
Nguon [Vietnam] - ISO Language [nuo]
Nung [Vietnam] - ISO Language [nut]
Pacoh [Vietnam] - ISO Language [pac]
Raday [Vietnam] - ISO Language [rad]
Roglai, Northern [Vietnam] - ISO Language [rog]
Roglai, Southern [Vietnam, Ninh Thuan] - ISO Language [rgs]
Rongao [Vietnam] - ISO Language [ren]
Sedang [Vietnam] - ISO Language [sed]
Stieng [Cambodia] - Dialect [stt]
Stieng, Budeh [Vietnam] - ISO Language [stt]
Stieng, Bulo [Vietnam] - ISO Language [sti]
Tai: Black [Vietnam] - ISO Language [blt]
Tai Daeng [Vietnam] - ISO Language [tyr]
Tai White [Vietnam] - ISO Language [twh]
Tay [Vietnam, NW] - ISO Language [tyz]
Thai Nung [Vietnam] - Dialect [nut]
Tho [Vietnam] - ISO Language [tou]
Vietnamese - ISO Language [vie]
Vietnamese: Hanoi [Vietnam, Hanoi] - Dialect [vie]
Vietnamese: Hue - Dialect [vie]
Vietnamese: South - Dialect [vie]
Vietnamese: Tonkinese [Vietnam, Nam Dinh] - Dialect [vie]

மக்கள் குழுக்களில் வியட்நாம்

Akha; Alu; Arem; Baheng, Pa-Hng; Bahnar; Bouyei; Brao; British; Bru, Eastern; Cao Lan; Cham, Eastern; Cham, Western; Chrau; Chru; Chut; Co; Coong; Deaf; En; Eurasian; French; Gelao, Green; Gelao, Red; Gelao, White; Giay; Halang; Halang Doan; Han Chinese, Cantonese; Han Chinese, Mandarin; Hani; Haroi, Bahnar Cham; Hmong Bua; Hmong Daw; Hmong Leng, Red Meo; Hmong Njua; Hmong Shuad; Hre; Hung; Indonesian; Iu Mien; Japanese; Jarai; Jeh; Katua; Katu, Eastern; Kayong; Khang; Khao; Khmer, Central; Khmu; Khua; Kim Mun; Koho; Kucong; Lachi; Lachi, White; Laghuu; Laha; Lahu; Lahu Shi, Yellow Lahu; Lamam; Lao; Maa; Maleng; Mang; Mantsi; Miao, Hua; Mnong, Central; Mnong, Eastern; Mnong, Southern; Monom; Muong; Na-Meo; Ngai; Nguon; Nung, Highland Nung; O-Du; Pacoh; Pa Di; Phula, Phukha; Phuong; Phu Thai; Qabiao, Pubiao; Rade; Rengao; Roglai, Cacgia; Roglai, Northern; Roglai, Southern; Romam; Russian; San Diu; Sedang; Shui; Sila; Stieng, Budeh; Stieng, Bulo; Tai Daeng, Red Tai; Tai Dam, Black Tai; Tai Do; Tai Don, White Tai; Tai Hang Tong; Tai Lue; Tai Mao; Tai Thanh; Takua; Tamil Hindu; Ta'oih; Tay; Tay Sa Pa; Tay Tac; Tho; Thu Lao; Todrah; Trieng; Tsun-Lao; Vietnamese; Xinh Mun, Puoc; Zhuang, Dai; Zhuang, Yongnan; Zhuang, Zuojiang;

வியட்நாம் பற்றிய செய்திகள்