கிர்கிஸ்டான்

கிர்கிஸ்டான் பற்றிய தகவல்கள்

Region: ஆசியா
Capital: Bishkek
Population: 6,735,000
Area (sq km): 198,500
FIPS Country Code: KG
ISO Country Code: KG
GRN Office: GRN Offices in Asia

Map of கிர்கிஸ்டான்

Map of கிர்கிஸ்டான்

கிர்கிஸ்டான் இல் பேசப்படும் மொழிகளும் கிளைமொழிகளும்

  • Other Language Options
    கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
    மொழியின் பெயர்கள்
    பழமையான உள்ளூர் மொழிகள்

3 மொழியின் பெயர்கள் காணப்படுகின்றன

ரஷியன் [Russia] - ISO Language [rus]

Dungan [Kyrgyzstan] - ISO Language [dng]

Kyrgyz [Kyrgyzstan] - ISO Language [kir]

மக்கள் குழுக்களில் கிர்கிஸ்டான்

Armenian ▪ Avar ▪ Azerbaijani, North ▪ Balkar ▪ Bashkir ▪ Belorusian ▪ Bulgarian ▪ Chechen ▪ Chuvash ▪ Darginian ▪ Deaf ▪ Dungan, Hui-Zu ▪ Georgian ▪ German ▪ Greek ▪ Gypsy, Domari ▪ Ingush ▪ Jew, Eastern Yiddish-Speaking ▪ Kalmyk-Oirat ▪ Karachai ▪ Karakalpak ▪ Kazakh ▪ Korean ▪ Kurd, Kurmanji ▪ Kyrgyz ▪ Lak ▪ Lezgian ▪ Lithuanian ▪ Mongol, Khalka ▪ Mordvinian ▪ Ossete ▪ Polish ▪ Russian ▪ Tajik ▪ Tatar ▪ Tatar, Crimean ▪ Turk ▪ Turkmen ▪ Turk, Meskhetian ▪ Udmurt ▪ Ukrainian ▪ Uyghur ▪ Uzbek, Northern