குரோஷியா

குரோஷியா பற்றிய தகவல்கள்

Region: ஐரோப்பா
Capital: Zagreb
Population: 4,009,000
Area (sq km): 56,438
FIPS Country Code: HR
ISO Country Code: HR
GRN Office: GRN Offices in Europe

Map of குரோஷியா

Map of குரோஷியா

குரோஷியா இல் பேசப்படும் மொழிகளும் கிளைமொழிகளும்

  • Other Language Options
    கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
    மொழியின் பெயர்கள்
    பழமையான உள்ளூர் மொழிகள்

6 மொழியின் பெயர்கள் காணப்படுகின்றன

Croatian - ISO Language [hrv]

Czech [Czech Republic] - ISO Language [ces]

Hungarian [Hungary] - ISO Language [hun]

Ruthenian [Croatia] - ISO Language [rue]

Slovak [Slovakia] - ISO Language [slk]

Szerb [Serbia] - ISO Language [srp]

மக்கள் குழுக்களில் குரோஷியா

Albanian, general ▪ Americans, U.S. ▪ Austrian, Bavarian ▪ Bosniak ▪ Bulgarian ▪ Chinese, general ▪ Croat ▪ Czech ▪ Deaf ▪ Dutch ▪ French ▪ German ▪ German Swiss ▪ Greek ▪ Hungarian ▪ Istriot ▪ Istro-Romanian ▪ Italian ▪ Jew, English Speaking ▪ Macedonian ▪ Montenegrin ▪ Polish ▪ Romanian ▪ Romani, Sinte ▪ Russian ▪ Rusyn ▪ Serb ▪ Slovak ▪ Slovene ▪ Turk ▪ Ukrainian ▪ Venetian ▪ Yugoslav former, general