ச்செக் ரிப்பப்ளிக்

ச்செக் ரிப்பப்ளிக் பற்றிய தகவல்கள்

Region: ஐரோப்பா
Capital: Prague
Population: 10,495,000
Area (sq km): 78,864
FIPS Country Code: EZ
ISO Country Code: CZ
GRN Office: GRN Offices in Europe

Map of ச்செக் ரிப்பப்ளிக்

Map of ச்செக் ரிப்பப்ளிக்

ச்செக் ரிப்பப்ளிக் இல் பேசப்படும் மொழிகளும் கிளைமொழிகளும்

  • Other Language Options
    கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
    மொழியின் பெயர்கள்
    பழமையான உள்ளூர் மொழிகள்

4 மொழியின் பெயர்கள் காணப்படுகின்றன

Czech [Czech Republic] - ISO Language [ces]

Romani, Carpathian [Czech Republic] - ISO Language [rmc]

Romani, Carpathian: East Slovakian [rmc]

Slovak [Slovakia] - ISO Language [slk]

மக்கள் குழுக்களில் ச்செக் ரிப்பப்ளிக்

Afghan, general ▪ Afrikaner ▪ Albanian, general ▪ Albanian, Gheg ▪ Algerian, Arabic-speaking ▪ Americans, U.S. ▪ Arab, Iraqi ▪ Arab, Lebanese ▪ Arab, Moroccan ▪ Arab, Northern Yemeni ▪ Arab, Palestinian ▪ Arab, Syrian ▪ Arab, Tunisian ▪ Austrian, Bavarian ▪ Azerbaijani, North ▪ Belorusian ▪ Bosniak ▪ Brazilian, general ▪ Bulgarian ▪ Burmese ▪ Chinese, general ▪ Croat ▪ Czech ▪ Deaf ▪ Fleming ▪ French ▪ Georgian ▪ German ▪ Greek ▪ Gypsy, Slovak ▪ Hungarian ▪ Irish ▪ Italian ▪ Japanese ▪ Jew, Czech Speaking ▪ Kazakh ▪ Kyrgyz ▪ Macedonian ▪ Moldavian ▪ Mongol, Khalka ▪ Persian ▪ Polish ▪ Portuguese ▪ Romani, Carpathian ▪ Romani, Sinte ▪ Romani, Vlax ▪ Russian ▪ Rusyn ▪ Serb ▪ Silesian, Upper ▪ Slovak ▪ Slovene ▪ South Asian, general ▪ Spaniard ▪ Thai, Central ▪ Turk ▪ Ukrainian ▪ Umbundu ▪ Uzbek, Northern ▪ Vietnamese ▪ Yoruba ▪ Yugoslav former, general