பல்கேரியா

பல்கேரியா பற்றிய தகவல்கள்

Region: ஐரோப்பா
Capital: Sofia
Population: 6,688,000
Area (sq km): 110,912
FIPS Country Code: BU
ISO Country Code: BG
GRN Office: GRN Offices in Europe

Map of பல்கேரியா

Map of பல்கேரியா

பல்கேரியா இல் பேசப்படும் மொழிகளும் கிளைமொழிகளும்

  • Other Language Options
    கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
    மொழியின் பெயர்கள்
    பழமையான உள்ளூர் மொழிகள்

5 மொழியின் பெயர்கள் காணப்படுகின்றன

Bulgarian - ISO Language [bul]

Czech [Czech Republic] - ISO Language [ces]

Gypsy, Balkan [Bulgaria] [rmn]

Romani, Balkan: Arli [Bulgaria] [rmn]

Romani, Balkan: Ursari [Bulgaria] [rmy]

மக்கள் குழுக்களில் பல்கேரியா

Adyghe ▪ Albanian, Gheg ▪ Arab ▪ Armenian ▪ Aromanian ▪ British ▪ Bulgarian ▪ Chinese, general ▪ Czech ▪ Deaf ▪ French ▪ Gagauzi Turk ▪ Greek ▪ Gypsy, Bulgarian ▪ Italian ▪ Jew, Bulgarian Speaking ▪ Karakachan ▪ Kurd, Kurmanji ▪ Macedonian ▪ Millet ▪ Moldavian ▪ Palityan, Bogomil ▪ Polish ▪ Pomak ▪ Romani, Balkan ▪ Romani, Vlax ▪ Russian ▪ Serb ▪ South Asian, general ▪ Spaniard ▪ Tatar, Crimean ▪ Turk ▪ Vietnamese