பல்கேரியா

பல்கேரியா பற்றிய தகவல்கள்

Region:ஐரோப்பா
Capital:Sofia
Population:7,576,751
Area (sq km):110,912
FIPS Country Code:BU
ISO Country Code:BG
GRN Office:

Map of பல்கேரியா

Map of பல்கேரியா

பல்கேரியா இல் பேசப்படும் மொழிகளும் கிளைமொழிகளும்

  • Other Language Options
    கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
    மொழியின் பெயர்கள்
    பழமையான உள்ளூர் மொழிகள்

6 மொழியின் பெயர்கள் காணப்படுகின்றன


மொழியின் பெயர்கள் கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
Bulgarian - ISO Language [bul]
Czech [Czech Republic] - ISO Language [ces]
Gypsy, Balkan [Bulgaria] [rmn]
Romani, Balkan: Arli [Bulgaria] [rmn]
Romani, Balkan: Ursari [Bulgaria] [rmy]
Tatar: Afghanistan [Bulgaria] [crh]

மக்கள் குழுக்களில் பல்கேரியா

Adyghe; Albanian, Gheg; Arab; Armenian; Aromanian; British; Bulgarian; Chinese, general; Czech; Deaf; French; Gagauzi Turk; Greek; Gypsy, Bulgarian; Italian; Jew, Bulgarian Speaking; Karakachan; Kurd, Kurmanji; Macedonian; Millet; Moldavian; Palityan, Bogomil; Polish; Pomak; Romani, Balkan; Romani, Vlax; Russian; Serb; South Asian, general; Spaniard; Tatar, Crimean; Turk; Vietnamese;