Introduction for Buddhists

Đề cương: The one true God is not Buddha. You must forsake the teachings of Buddhism and follow the Bible, God's Word. Only that gives peace.

Số kịch bản: 399

ngôn ngữ: English

Chủ đề: Christ (Son of God, Saviour of Sinful Men); Character of God (Nature, character of God, Word of God (the Bible)); Living as a Christian (No other gods, idols, Forgiveness)

Khán giả: Buddhist

Kiểu dáng: Monolog

Thể loại: Exhortation

Mục đích: Pre-evangelism; Evangelism

Trích dẫn Kinh Thánh: None

Trạng thái: Approved

Bản văn này là một hướng dẫn cơ bản cho dịch và thu âm trong các ngôn ngữ khác. Nó phải được thích nghi với nền văn hóa và ngôn ngữ để làm cho nó phù hợp với từng khu vực, nơi nó được sử dụng khác nhau. Một số thuật ngữ và khái niệm được sử dụng có thể cần một lời giải thích đầy đủ hơn hoặc thậm chí bị bỏ qua trong các nền văn hóa khác nhau.

Kịch bản

I have a message for you. It is about the one, true and living God. He is the One Who made all things. He is not Buddha. He is different than Buddha. The one, true and living God sent His Son from Heaven to earth. God's Son's name is Jesus Christ. He is not the Dalai Lama. Jesus Christ is different than the Dalai Lama.

Jesus Christ came to this earth to die for your sins and mine. Three days after He died He rose again from the dead. He is living now. Now He is calling you to follow Him. He will forgive your sins and make you clean. You must not follow Buddha or the Dalai Lama anymore. They cannot take away your sins. Only Jesus Christ can take away your sins. You must follow Jesus Christ only. Jesus Christ is the only way to God. Jesus Christ is the way, the truth and the life.

The teachings of God and Jesus Christ are in a book called the Bible. The Buddhist Scriptures cannot help you find the way to God. Doing "dharma" will not help you find God. You must forsake the teachings of Buddha and follow the words of the Bible. The Bible is God's Word. Doing "dharma" cannot help you find God. To find God you must forsake your evil ways and believe the words of Jesus Christ. He will take your sins away and give you peace.

The words that I will say to you now are the words of God and Jesus Christ. They are not the words of Buddha or the Dalai Lama. Only the words of God and Jesus Christ can give you peace.

Now listen to the rest of what I'm going to say.

Thông tin liên quant

Lời Sự Sống - GRN có lưu trữ hàng ngàn thu âm của các lời dạy Phúc Âm bằng các thứ tiếng khác nhau bao gồm từ những thông điệp cơ bản từ Kinh thánh

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?