How to Walk Jesus' Way

How to Walk Jesus' Way

Đề cương: Where does Jesus lead His followers? He leads them in a new way. What does Jesus want us to do? Our lives must be pure. We must let the Holy Spirit control us.

Số kịch bản: 047

ngôn ngữ: English

Chủ đề: Character of God (Love of God); Living as a Christian (Obedience, Spiritual Growth, Leaving old way, begin new way); Sin and Satan (Separation from sin)

Khán giả: General; Children; New Christian

Kiểu dáng: Dialog

Thể loại: Messages and Fiction

Mục đích: Teaching

Trích dẫn Kinh Thánh: None

Trạng thái: Approved

Bản văn này là một hướng dẫn cơ bản cho dịch và thu âm trong các ngôn ngữ khác. Nó phải được thích nghi với nền văn hóa và ngôn ngữ để làm cho nó phù hợp với từng khu vực, nơi nó được sử dụng khác nhau. Một số thuật ngữ và khái niệm được sử dụng có thể cần một lời giải thích đầy đủ hơn hoặc thậm chí bị bỏ qua trong các nền văn hóa khác nhau.

Kịch bản

1. When we turn from our sins and believe in Jesus, where does He lead us?

2. He leads us in a new way. He suffered very greatly on the cross, so that we could leave our ways of badness. For this reason, when we follow Jesus, our lives must be pure. We must refuse the evil things of our old ways. We must not do the things that Jesus does not like us to do.

1. What does Jesus want us to do?

2. Because Jesus loves us so much, we should love Him with all our hearts. He wants us to also show love to others. Even if someone treats us badly, let us be kind to him.

1. How can we do this?

2. When we are truly walking in Jesus' way, God's Spirit lives in our hearts. Our bodies are His house. If we let Him control us, He will help us not to be angry or proud or jealous. But instead of these evil things, God's Spirit can fill our hearts with love, kindness, and goodness. God is our Father and His Word teaches us as we walk this good way.

1. Do you not fear the spirits?

2. We do not fear even the evil spirits because God is stronger than all the evil spirits. We must trust God. He likes us to pray to Him often, every day. We may talk to Him as we talk to a friend. We cannot see Him, but He sees and hears us. We may pray when we are working or walking the trails. We may pray any time.

1. Is this good news for everyone?

2. Yes. As we walk this good way, trusting in Jesus, we must show everyone this way. We must teach our family and friends. We must show our children the right way to God. We must learn all we can from God's Book. We must be thankful always for all things, because God is caring for us. We thank Him for our food before we eat. We like to give to those who teach us God's Word. In this manner we can show our thanks to God. We must be ready to help others who have need. We must be honest, never lying, stealing, or dealing falsely. If we have stolen anything, we must return it or pay for it. If we sell anything, we must be careful to measure carefully and honestly.

1. This Jesus way is very good.

2. Yes. And Jesus knows all those who truly walk His way, and He is the One Who helps them to walk it well.

Note: If a dialogue is not possible, omit all speeches of #1 except the first one.

Thông tin liên quant

Lời Sự Sống - GRN có lưu trữ hàng ngàn thu âm của các lời dạy Phúc Âm bằng các thứ tiếng khác nhau bao gồm từ những thông điệp cơ bản từ Kinh thánh

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?