LLL 2 - Mundu Jwapajika Jwa Mlungu [Nhìn, nghe và sống 2 Những người đàn ông hùng mạnh của ĐỨC CHÚA TRỜI] - Yao

Bản nghe này có hữu ích không?

Hãy chọn 2 trong số các câu chuyện Kinh Thánh dưới dạng nghe-nhìn về Jacod, Joseph, Moses. Dành cho mục đích truyền bá Phúc âm, mở mang nhà thờ và những lời răn của đạo Thiên chúa có hệ thống

Tên chương trình: 66138
Ngôn ngữ: Yao

Các tin tức cập nhật: 42:14

Yakummanyisya [Lời giới thiệu]

0:53

1. Yakummanyisya [Lời giới thiệu]

Citusitusi 1: Mundu Ni Mpwakwe [Tranh 1 (Rùp 1: Dua adơi sơai)]

1:09

2. Citusitusi 1: Mundu Ni Mpwakwe [Tranh 1 (Rùp 1: Dua adơi sơai)]

Citusitusi 2: Sagamisi Sya Yakobo [Tranh 2 (Rùp 2: Kaya lơpơi Ja-kôp)]

1:26

3. Citusitusi 2: Sagamisi Sya Yakobo [Tranh 2 (Rùp 2: Kaya lơpơi Ja-kôp)]

Citusitusi 3: Yakobo Ni Labani [Tranh 3 (Rùp 3: Ja-kôp sì La-ban)]

1:14

4. Citusitusi 3: Yakobo Ni Labani [Tranh 3 (Rùp 3: Ja-kôp sì La-ban)]

Citusitusi 4: Yakobo Ŵasimene Ni Mlungu [Tranh 4 (Rùp 4: Ja-kôp pãp Yàc Pô Lơngĩq)]

1:55

5. Citusitusi 4: Yakobo Ŵasimene Ni Mlungu [Tranh 4 (Rùp 4: Ja-kôp pãp Yàc Pô Lơngĩq)]

Citusitusi 5: Sagamisi Sya Yusufu [Tranh 5 (Rùp 5: Kaya lơpơi Ja-kôp)]

1:26

6. Citusitusi 5: Sagamisi Sya Yusufu [Tranh 5 (Rùp 5: Kaya lơpơi Ja-kôp)]

Citusitusi 6: Yusufu Ŵamsumisye [Tranh 6 (Rùp 6: Jô-sep kađòc pơvlơi)]

1:30

7. Citusitusi 6: Yusufu Ŵamsumisye [Tranh 6 (Rùp 6: Jô-sep kađòc pơvlơi)]

Citusitusi 6: Yusufu Ŵamsumisye [Tranh 7 (Rùp 7: Jô-sep sì mơnu ĩh kamơi iãh mơsãc)]

1:31

8. Citusitusi 6: Yusufu Ŵamsumisye [Tranh 7 (Rùp 7: Jô-sep sì mơnu ĩh kamơi iãh mơsãc)]

Citusitusi 8: Yusufu Muwukayidi [Tranh 8 (Rùp 8: Jô-sep dơlãp sàc jam)]

2:02

9. Citusitusi 8: Yusufu Muwukayidi [Tranh 8 (Rùp 8: Jô-sep dơlãp sàc jam)]

Citusitusi 9: Sagamisi Sya Mcimwene [Tranh 9 (Rùp 9: Kaya lơpơi pitao E-jip-tơ)]

1:42

10. Citusitusi 9: Sagamisi Sya Mcimwene [Tranh 9 (Rùp 9: Kaya lơpơi pitao E-jip-tơ)]

Citusitusi 10: Yusufu Ŵalamulile Mu Iguputo [Tranh 10 (Rùp 10: Jô-sep apãt akõq lơgar E-jip-tơ)]

1:23

11. Citusitusi 10: Yusufu Ŵalamulile Mu Iguputo [Tranh 10 (Rùp 10: Jô-sep apãt akõq lơgar E-jip-tơ)]

Citusitusi 11: Yusufu Ŵalisasile Kwa Acakulugwe [Tranh 11 (Rùp 11: Jô-sep akhàt ga adơi sơai thơu drơi la asơi)]

2:09

12. Citusitusi 11: Yusufu Ŵalisasile Kwa Acakulugwe [Tranh 11 (Rùp 11: Jô-sep akhàt ga adơi sơai thơu drơi la asơi)]

Citusitusi 12: Yakobo Ni Yusufu Mu Iguputo [Tranh 12 (Rùp 12: Ja-kôp sì Jô-sep dơlãp E-jip-tơ)]

2:18

13. Citusitusi 12: Yakobo Ni Yusufu Mu Iguputo [Tranh 12 (Rùp 12: Ja-kôp sì Jô-sep dơlãp E-jip-tơ)]

Citusitusi 13: Kamwanace Mose [Tranh 13 (Rùp 13: Adơi tìt angãn la Môi-se)]

1:51

14. Citusitusi 13: Kamwanace Mose [Tranh 13 (Rùp 13: Adơi tìt angãn la Môi-se)]

Citusitusi 14: Mose Pewukutu Lya Moto [Tranh 14 (Rùp 14: Môi-se sì buôr duơi)]

1:21

15. Citusitusi 14: Mose Pewukutu Lya Moto [Tranh 14 (Rùp 14: Môi-se sì buôr duơi)]

Citusitusi 15: Mose Ŵawujile Kwa Mcimwene Jula [Tranh 15 (Rùp 15: Môi-se mai wơq pioh pãp pitao)]

2:45

16. Citusitusi 15: Mose Ŵawujile Kwa Mcimwene Jula [Tranh 15 (Rùp 15: Môi-se mai wơq pioh pãp pitao)]

Citusitusi 16: Ngondolo Ji Wajipelece Mbopesi [Tranh 16 (Rùp 16: Anàq avo kađòc mơtai)]

1:22

17. Citusitusi 16: Ngondolo Ji Wajipelece Mbopesi [Tranh 16 (Rùp 16: Anàq avo kađòc mơtai)]

Citusitusi 17: Komboka Panyasa [Tranh 17 (Rùp 17: Gãt tơpa tơsìq mơriãq)]

1:45

18. Citusitusi 17: Komboka Panyasa [Tranh 17 (Rùp 17: Gãt tơpa tơsìq mơriãq)]

Citusitusi 18: Mesi Ni Yakulya Mcipululu [Tranh 18 (Rùp 18: Kaya bõc sì ia mơnhũm dơlãp blàc choah)]

1:31

19. Citusitusi 18: Mesi Ni Yakulya Mcipululu [Tranh 18 (Rùp 18: Kaya bõc sì ia mơnhũm dơlãp blàc choah)]

Citusitusi 19: Mose Petumbi Lya Mlungu [Tranh 19 (Rùp 19: Môi-se dòq pãq chỡq Yàc Pô Lơngĩq)]

1:40

20. Citusitusi 19: Mose Petumbi Lya Mlungu [Tranh 19 (Rùp 19: Môi-se dòq pãq chỡq Yàc Pô Lơngĩq)]

Citusitusi 20: Lijoka Palusici [Tranh 20 (Rùp 20: Anàq ala pãq bẽq ale)]

1:49

21. Citusitusi 20: Lijoka Palusici [Tranh 20 (Rùp 20: Anàq ala pãq bẽq ale)]

Citusitusi 21: Yesu Ŵajikutisye Ŵandu [Tranh 21 (Rùp 21: Yàc Je-su ròc vual-vơla)]

1:40

22. Citusitusi 21: Yesu Ŵajikutisye Ŵandu [Tranh 21 (Rùp 21: Yàc Je-su ròc vual-vơla)]

Citusitusi 22: Yesu Ŵaŵecete Ni Mose [Tranh 22 (Rùp 22: Yàc Je-su đơp dlài sì Môi-se)]

1:45

23. Citusitusi 22: Yesu Ŵaŵecete Ni Mose [Tranh 22 (Rùp 22: Yàc Je-su đơp dlài sì Môi-se)]

Citusitusi 23: Yesu Ŵatuwilile Uwe [Tranh 23 (Rùp 23: Yàc Je-su mơtai kơyua mưng pơnõq drơi)]

1:51

24. Citusitusi 23: Yesu Ŵatuwilile Uwe [Tranh 23 (Rùp 23: Yàc Je-su mơtai kơyua mưng pơnõq drơi)]

Citusitusi 24: Yesu Kwiwunde [Tranh 24 (Rùp 24: Yàc Je-su dòq pãq dlòc lơngĩq)]

2:05

25. Citusitusi 24: Yesu Kwiwunde [Tranh 24 (Rùp 24: Yàc Je-su dòq pãq dlòc lơngĩq)]

Ghi chú về bản thu

Look Listen and Live - Kulola, Kupikana ni Kola

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 2018 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét a href="/topic/donate" quyên góp cho GRN /a để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Băng nghe và video "Hãy nhìn, lắng nghe và sống" - Một bộ gồm 8 chương trình bao gồm 24 bức tranh, mỗi bức mô tả từng lời dạy Thiên Chúa giáo. Một series giới thiệu các nhân vật trong Kinh Cựu ước, cuộc đời của Chúa Jesu và các nhà thờ hồi mới thành lập

Sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn của GRN thế nào? 1- Chia sẻ lời răn sẽ dễ dàng - Bài này giới thiệu về một trong những cách khác nhau để sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn cho từng mục

Làm thế nào để sử dụng nguồn tài nguyên âm thanh hình ảnh GRN - 2: Đi sâu hơn - Bài viết này cung cấp giải thích cụ thể hơn về cách mọi người học hỏi từ những câu chuyện, và lý do tại sao những câu chuyện không có nhiều bình luận.

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - Here are instructions for creating DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?