Các bài hát - Kpelle, Guinea

Bản nghe này có hữu ích không?

Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca

Tên chương trình: 27761
Các tin tức cập nhật: 39:47
Ngôn ngữ: Kpelle, Guinea

Tài liệu tải về và đặt mua

God's Name is Wonderful ▪ Adam and Eve Disobeyed God ▪ Noah Opens the Door ▪ Pharoah, Let My People Go ▪ Hannah Prayed for a Child ▪ Gióp's Faithfulness ▪ Đa-ni-ên in the Lion's Den

20:00

1. God's Name is Wonderful ▪ Adam and Eve Disobeyed God ▪ Noah Opens the Door ▪ Pharoah, Let My People Go ▪ Hannah Prayed for a Child ▪ Gióp's Faithfulness ▪ Đa-ni-ên in the Lion's Den

God's Judgement Day ▪ Giô-na Refuses to Go to Ninevah ▪ Hallelujah, Jesus Saves ▪ Jesus' Triumphal Entry into Jerusalem ▪ Thank You, Lord, for Forgiving My Sins ▪ My Name is Written in God's Book ▪ What Law Do You Have in Serving God? ▪ God is Preparing a Place for Me ▪ God's Name is Wonderful

19:47

2. God's Judgement Day ▪ Giô-na Refuses to Go to Ninevah ▪ Hallelujah, Jesus Saves ▪ Jesus' Triumphal Entry into Jerusalem ▪ Thank You, Lord, for Forgiving My Sins ▪ My Name is Written in God's Book ▪ What Law Do You Have in Serving God? ▪ God is Preparing a Place for Me ▪ God's Name is Wonderful

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 1998 GRN. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét quyên góp cho GRN để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?