Belize

Thông tin về Belize

Region:Châu Mỹ
Capital:BELMOPAN
Population:322,100
Area (sq km):22,965
FIPS Country Code:BH
ISO Country Code:BZ
GRN Office:

Map of Belize

Map of Belize

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Belize

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Đã tìm thấy tên ngôn ngữ 5

Belize English Creole - ISO Language [bzj]

English: USA [United States of America] [eng]

Itza' [Belize] - ISO Language [itz]

Maya, Mopan [Belize] - ISO Language [mop]

Q'eqchi' [Guatemala, Alta Verapaz] - ISO Language [kek]

Những hội nhóm ở Belize

Arab, Syrian; Belize Creole; Black Carib; British; Chinese, general; Deaf; Guatemalan, Mestizo; Guatemalan White; Jew, English Speaking; Kekchi; Maya, Mopan; Maya, Yucatan; Mennonites; South Asian, general; Turk;