Belize

Thông tin về Belize

Region: Châu Mỹ
Capital: BELMOPAN
Population: 411,000
Area (sq km): 22,965
FIPS Country Code: BH
ISO Country Code: BZ
GRN Office: GRN Offices in the Americas

Map of Belize

Map of Belize

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Belize

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Đã tìm thấy tên ngôn ngữ 5

Belize English Creole - ISO Language [bzj]

English: USA [United States of America] [eng]

Itza' [Belize] - ISO Language [itz]

Maya, Mopan [Belize] - ISO Language [mop]

Q'eqchi' [Guatemala, Alta Verapaz] - ISO Language [kek]

Những hội nhóm ở Belize

Arab, Syrian ▪ Belize Creole ▪ Black Carib ▪ British ▪ Chinese, general ▪ Deaf ▪ Guatemalan, Mestizo ▪ Guatemalan White ▪ Jew, English Speaking ▪ Kekchi ▪ Maya, Mopan ▪ Maya, Yucatan ▪ Mennonites ▪ South Asian, general ▪ Turk