Heaven and Hell

Balangkas: Describes hell and heaven and gives verses to show how to go to heaven.

Bilang ng Talata: HH

Wika: English

Tema: Rest for our souls; Hell; Heaven; Satan (the devil)

Tagapakinig: General

Istilo: Monolog

Klase: Bible Stories & Teac

Antas ng kaalaman: Simple

Layunin: Evangelism

Kawikaan mula sa Bibliya: Extensive

Katayuan: Approved

Ang mga script ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagre-record sa ibat-ibang wika.Ang mga ito ay ay dapat na angkupin kung kinakailangan para maunawaan at makabuluhan sa bawat kultura at wika. Ilang termino at konsepto na ginamit ay maaaring gamitin para maipaliwanag o maaari di na palitan o tanggalin ng ganap.

Salita ng Talata

Hell means the prison where Satan and his servants will be. All who do not obey God and who do not follow God's Word will go there, too. That place is not good. In that place people will burn, and there will be weeping and sorrow. They will have these things in hell.

Heaven means the place that is made for righteous people who obey God's Word. In that place there is no sorrow, no weeping, no hunger, no thirst, no sickness, no sin, no jealousy. They will be living with Christ forever. That place is full of joy, light and love. They will have these things in heaven.

Only those who accept Christ and are born again will be in heaven. "Jesus answered and said unto him, 'Except a man be born again, he cannot see the Kingdom of God.'" If we are in Christ and believe in Him, we will go to heaven. No man can serve two masters. We cannot serve God and Satan. We must choose between God and Satan. There is no other way to heaven except by Christ. "Jesus said to him, ' I am the Way, the Truth, and the Life: no man comes to the Father but by Me.'" Do you want to pass from death to life? If you want life and hear Christ's voice, you will be saved. "Truly, truly, I say unto you, He that hears My word, and believes on Him that sent Me, HAS everlasting life, and shall not come into condemnation; but is passed from death to life."

He is calling you today to come from death to eternal life. "Come unto me, all you who labour and are heavy laden, and I will give you rest. Take My yoke upon you and lean on Me; for I am meek and lowly in heart: and you shall find rest unto your souls." The time to hear and come to Him is now. "For He says, 'I have heard you in a time accepted, and in the day of salvation have I succoured you': behold, now is the accepted time; behold, now is the day of salvation."

Refs: John 3:3; John 14:5; John 5:24; Matt. 11:28-29; 2 Cor. 6:2

Katulad na kaalaman

Salita ng Buhay - Ang GRN ay mayroong mensahe sa audio sa libo-libong wika na naglalaman ng mensahe base sa Bibliya tungkul sa kaligtasan at Kristyanong pamumuhay.

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?