The Wages of Sin

The Wages of Sin

Balangkas: The wages of sin is death, but Jesus died in our place. Receive God's free gift of eternal life.

Bilang ng Talata: CIN4

Wika: English

Tema: Sin and Satan (Judgement, Sin, disobedience); Christ (Jesus, Our Substitute); Eternal life (Eternal / everlasting life); Life event (Death)

Tagapakinig: General

Istilo: Monolog

Klase: Bible Stories & Teac

Layunin: Evangelism

Kawikaan mula sa Bibliya: Minimal

Katayuan: Approved

Ang mga script ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagre-record sa ibat-ibang wika.Ang mga ito ay ay dapat na angkupin kung kinakailangan para maunawaan at makabuluhan sa bawat kultura at wika. Ilang termino at konsepto na ginamit ay maaaring gamitin para maipaliwanag o maaari di na palitan o tanggalin ng ganap.

Salita ng Talata

"The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life, through Jesus Christ our Lord." (SUNG)

God speaks to us about sin, death and eternal life. God says that all have sinned, and you know that you are a sinner. He is a Holy God, and He cannot look upon sin. God hates sin, therefore He must punish sin and the sinner.

If you remain in your sin you must die, because the wages of sin is death, and after death of your body, God will punish you for your sins. Surely you are afraid to die! It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. But God loved you so much that He sent His only Son to die in your place. he received your punishment. Through His death you may receive eternal life. How may you receive this eternal life? It is a GIFT from God to all who receive the Lord Jesus into their hearts, by confessing their sin to Him. By His blood, He can wash away every sin and deliver you from death. Nothing that you can do will buy this eternal life. It is a free gift from God. You must accept it from God and thank Him. There is nobody who would refuse a gift.

What about you, my brother? Why do you refuse God's gift? Receive the gift of God; He who loves you has sent His Son to die for you on the cross. In Him you have eternal life. Today hear His words. Do not harden your hearts.

Katulad na kaalaman

Salita ng Buhay - Ang GRN ay mayroong mensahe sa audio sa libo-libong wika na naglalaman ng mensahe base sa Bibliya tungkul sa kaligtasan at Kristyanong pamumuhay.

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons