The Spirit-Filled Life

The Spirit-Filled Life

Balangkas: Our body is God's temple, give it to the Holy Spirit for His full control. Confess sins and make it right with people. God will put the fruits of the Spirit in our life.

Bilang ng Talata: 281

Wika: English

Tema: Character of God (Holy Spirit); Living as a Christian (Fruit of the Spirit, Spiritual Growth, Repentance, Faith, trust, believe in Jesus); Sin and Satan (Cleanse, purify, Separation from sin)

Tagapakinig: New Christian

Istilo: Monolog

Klase: Bible Stories & Teac

Layunin: Teaching

Kawikaan mula sa Bibliya: None

Katayuan: Approved

Ang mga script ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagre-record sa ibat-ibang wika.Ang mga ito ay ay dapat na angkupin kung kinakailangan para maunawaan at makabuluhan sa bawat kultura at wika. Ilang termino at konsepto na ginamit ay maaaring gamitin para maipaliwanag o maaari di na palitan o tanggalin ng ganap.

Salita ng Talata

Are you a child of God? Have you received Jesus as your Saviour? Then your body is God's temple. Jesus has bought us. He gave His blood for us on the cross. Have you given over your body to the One Who owns it? Will you say to Him, "Dear Lord, I am Thine. All that I have is Thine - my family, my possessions. Make my body your Holy temple." Invite God the Holy Spirit to come and make His home in you.

If there is any sin in your heart, humble yourself before God and before your brethren and ask Jesus to cleanse it away by His precious blood. If you have wronged anyone, make it right. Now trust the Holy Spirit to accept your sincere invitation to come into every part of your heart and to keep you from all evil.

The Holy Spirit cannot live in an unholy temple. He will be very sad if there is sin in your heart. He cannot live where there are evil habits, evil speaking, envy, and anger. But when He has full control of our hearts He fills us with love, joy, peace, patience, goodness, faith, and self-control. When God's Spirit dwells in you unhindered, you will live a holy life, and will not fulfil the desires of the flesh.

By His power you are kept from sin. Through His presence your temple is kept pure and beautiful, and you will have a life of peace and overflowing happiness.

Katulad na kaalaman

Salita ng Buhay - Ang GRN ay mayroong mensahe sa audio sa libo-libong wika na naglalaman ng mensahe base sa Bibliya tungkul sa kaligtasan at Kristyanong pamumuhay.

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?