Jesus is Bigger than Spirits

Balangkas: Refers to local custom of protecting from spirits. Discussion of Jesus' power and willingness to protect. Sinner's prayer.

Bilang ng Talata: 159

Wika: English

Tema: Evil Spirits, demons; Saviour of Sinful Men; Faith, trust, believe in Jesus; Power of God / Jesus

Tagapakinig: Animist

Istilo: Dialog

Klase: Messages and Fiction

Antas ng kaalaman: Simple

Layunin: Evangelism

Kawikaan mula sa Bibliya: None

Katayuan: Approved

Ang mga script ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagre-record sa ibat-ibang wika.Ang mga ito ay ay dapat na angkupin kung kinakailangan para maunawaan at makabuluhan sa bawat kultura at wika. Ilang termino at konsepto na ginamit ay maaaring gamitin para maipaliwanag o maaari di na palitan o tanggalin ng ganap.

Salita ng Talata

1. Good morning. How are you?
2. I am fine.

1. What are you doing?
2. I am stringing this plant. I will hang it around my child's neck. It will keep him from getting sick.

1. Does it really always prevent sickness?
2. Almost always.

1. Almost ... (said slowly) Are you afraid that your child might get sick even with this plant?
2. I don't know.

1. I can see you are trying to protect your son (child). I can tell you where you can find real protection from spirits.
2. How is this? Are you friendly to dead one's spirits? Do you talk to dead one's spirits?

1. No. I am speaking about Jesus Christ. Although He really died, Jesus' body became alive again. Jesus Christ is the Son of God. Jesus Christ died. Because He came back to life again, He has power over all spirits. The spirits you fear are weak. You should trust Jesus.
2. I wish they _were_ weak! Because you are ignorant, you just don't know.

1. Have you tried Jesus Christ?
2. No, How is it?

1. What is that in your gourd?
2. A ripe banana.

1. You don't eat that, do you?
2. I most certainly do.

1. Ripe bananas are not good.
2. Have you eaten a ripe banana?

1. No, if I did, I would get a toothache.
2. Because you are ignorant, you just don't know.

1. That's right. If I don't try it, I am ignorant and deceived. You know the real truth because you have eaten the banana. Ignorantly rejecting Jesus is like ignorantly rejecting this banana. Jesus is good. He will protect you from spirits. I know. I tried Him. Would you like to know Jesus Christ's power?
2. Yes. How?

1. Take Jesus right now to be your Saviour and Chief.
2. How do I do that?

1. God knows your heart. He doesn't listen for nice talk. You may say something like this: "Dear Jesus, I need You. Thank You for dying for my sins. I ask you to come into my life and be my Saviour and Master. Thank You for forgiving my sins and giving me eternal life."

Katulad na kaalaman

Salita ng Buhay - Ang GRN ay mayroong mensahe sa audio sa libo-libong wika na naglalaman ng mensahe base sa Bibliya tungkul sa kaligtasan at Kristyanong pamumuhay.

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?