Words About Heaven

Words About Heaven

Balangkas: Very simple statements about God's "good place" and the bad place. Sinners can't go to heaven, but Jesus can save sinners. Because of His death and resurrection He has power to take away sin.

Bilang ng Talata: 148

Wika: English

Tema: Eternal life (Heaven); Life event (Death); Sin and Satan (Hell)

Tagapakinig: Animist

Istilo: Dialog

Klase: Messages and Fiction

Layunin: Evangelism

Kawikaan mula sa Bibliya: Paraphrase

Katayuan: Approved

Ang mga script ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagre-record sa ibat-ibang wika.Ang mga ito ay ay dapat na angkupin kung kinakailangan para maunawaan at makabuluhan sa bawat kultura at wika. Ilang termino at konsepto na ginamit ay maaaring gamitin para maipaliwanag o maaari di na palitan o tanggalin ng ganap.

Salita ng Talata

(start with wailing)

1. Oh friend, do you hear the village people crying? (pause 3 sec.)

2. Oh, an important man has died!

1. Oh, his spirit, where has it gone?

2. Who knows!

1. But, friend, do you not remember what we heard at the big village?

2. Oh, we heard words from the Book of God.

1. That book tells us many things.

2. Yes, it tells where people go when they die.

1. Yes, I remember, it says there are two places.

2. But one of those places is a very bad place.

1. It is a place of darkness.

2. It is a place of crying and pain.

1. It is the place where the chief of demons will be punished. His name is Satan.

2. Oh! That is a very bad place! I do not want to go there.

1. But there is another place. It is a good place. God lives there.

2. Yes, and the book says, "No sin can come into this place."

1. Oh, listen to those Christians singing! (Pause 3 sec.)

2. They are very happy because some day they are going to God's good place.

1. Oh, some of the village people are crying again. (Pause 3 sec.)

2. Yes, they are sad....But in God's place there will be no more crying. In that place no one will die.

1. I heard those words too, at the big village.

2. Listen to that quarreling! (Pause 3 sec.)

1. Some of the village people are angry!

2. But there will be no anger in God's good place. There is no stealing. There is no drinking. There is no trouble. There is no fear in His good place.

1. When I die, I want to go to God's good place.

2. But sinners cannot go there. And God says all people are sinners.

1. Oh, it is true. But I remember good news. There is One Who can save sinners.

2. Yes, His name is Jesus.

1. Ah - He is God's Son, isn't He?

2. Yes, the Son of God. He has no sin.

1. But He died for our sins.

2. Ah - how much God loves us. He gave His own Son.

1. But He is not dead now.

2. Jesus died, but He arose again. It is remarkable!

1. His power is very great.

2. Jesus is the only One Who can help. He has power to take away our sins.

1. These are true words.

2. Yes, my friend, I believe in Jesus too. Let us obey Jesus.

1. Yes, He will take us to His good place when we die.

Katulad na kaalaman

Salita ng Buhay - Ang GRN ay mayroong mensahe sa audio sa libo-libong wika na naglalaman ng mensahe base sa Bibliya tungkul sa kaligtasan at Kristyanong pamumuhay.

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?