The Village Councilor

The Village Councilor

Balangkas: Story of the rich young ruler in ultra simple words. Application shows how love of material things keeps people from God. Pre-supposes knowledge of who Jesus is.

Bilang ng Talata: 136

Wika: English

Tema: Christ (Saviour of Sinful Men); Eternal life (Eternal / everlasting life); Problems (Materialism, Money)

Tagapakinig: Animist

Istilo: Monolog

Klase: Bible Stories & Teac

Layunin: Evangelism

Kawikaan mula sa Bibliya: Paraphrase

Katayuan: Approved

Ang mga script ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagre-record sa ibat-ibang wika.Ang mga ito ay ay dapat na angkupin kung kinakailangan para maunawaan at makabuluhan sa bawat kultura at wika. Ilang termino at konsepto na ginamit ay maaaring gamitin para maipaliwanag o maaari di na palitan o tanggalin ng ganap.

Salita ng Talata

A village councilor lived in Palestine when Jesus lived there. He had plenty of money. He had big gardens. He had plenty of things but he was not happy. This young man was a good man, but he was afraid. He knew he would die one day. He wanted to know he was going to heaven. He wanted to have life-all-the-time. But he did not know how to get it.

One day Jesus came to his village. The village councilor ran to Jesus. He said, "Lord you are a true teacher. I want life-all-the-time. How do I get it? What do I do to get it?" Jesus said to him, "Do you know God's law?" The young man said he had always kept God's law. This young man was good. But he was not happy. He did not have life-all-the-time, and he was afraid. Jesus said to him, "Do you truly want life-all-the-time? Give all your things to the poor people. Then come and follow Me."

The young man was very sad. He loved his money and things very much. He did not want to give them away and follow Jesus. He went away from Jesus, but he was very, very sad. Do you think Jesus was hard? No, Jesus was not hard. Jesus wanted to teach the young man this: the young man loved his things more than he loved God. If he truly wanted life-all-the-time, he must love God with all his heart, and walk God's road. Many people are like this good village councilor. They want life-all-the-time. They want to go to heaven when they die. These people live good lives. They work hard to get money and things. But they forget God. They do not follow Him. If we love money and things too much we soon forget to follow God. Do not be like the village councilor. Give yourself to Jesus. Follow Him truly. Speak to Him these words, "Lord Jesus, I thank You. You gave your life for me. You died to save me from death everlasting. You only can give me everlasting life. I want you. You be my one Master. Help me - I will follow you truly. Amen."

Ref: Matt 19:16-22, Mark 10:17-22, Luke 18:18-23

Katulad na kaalaman

Salita ng Buhay - Ang GRN ay mayroong mensahe sa audio sa libo-libong wika na naglalaman ng mensahe base sa Bibliya tungkul sa kaligtasan at Kristyanong pamumuhay.

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons