The True Sacrifice

The True Sacrifice

Balangkas: Refers to local practices--- sacrifices to evil spirits and the fear behind them. Contrasts by telling of the help and love of God. Sin can only be cleansed by the blood of Jesus. His is the only true sacrifice.

Bilang ng Talata: 131

Wika: English

Tema: Christ (Sacrifice / Atonement); Problems (Evil Spirits, demons)

Tagapakinig: Animist

Istilo: Dialog

Klase: Messages and Fiction

Layunin: Pre-evangelism

Kawikaan mula sa Bibliya: None

Katayuan: Approved

Ang mga script ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagre-record sa ibat-ibang wika.Ang mga ito ay ay dapat na angkupin kung kinakailangan para maunawaan at makabuluhan sa bawat kultura at wika. Ilang termino at konsepto na ginamit ay maaaring gamitin para maipaliwanag o maaari di na palitan o tanggalin ng ganap.

Salita ng Talata

(s.e. of chanting)

1. What is happening in that village?

2. Perhaps someone is sick?

1. That is why they are doing worship to evil spirits.

2. They believe that the sickness can be taken away by their worship of the spirits.

1. It is sad that they worship evil spirits like this. But they are afraid not to.

2. When we did not know God, we also did evil spirit worship like our ancestors. Now our people do not do this worship, yet they are living happily. These people are worshiping Satan, and it is in vain.

1. We believe in God. When we are in trouble or trials we come to Him. We pray to Him and He helps us.

2. Yes, that is true. Our God is a mighty One. And so, when we believe on him He will help us in all our troubles. Everything is made by God; -animals, trees, and even men - everything. God did not tell us to worship evil spirits. Why should we?

1. We know that it is not right to worship evil spirits...

2. The people are sacrificing today because they think that someone has made the spirits angry. They think the sacrifice will turn away this anger.

1. But the spirits are not the ones to worship or fear. We should only fear the living God. There is no sacrifice WE can make which will turn His anger from our sins.

2. It is true. There is nothing we can do. *If we wash in blood from head to foot, we cannot take away our own sins.

1. Only by the blood of Jesus Christ who died to be our sacrifice, can our sins be washed away. Only by our trust in Jesus alone, can our sins be forgiven. They cannot be washed away by the blood of other sacrifices.

2. That is true. God sent His Son to be the true sacrifice for the sins of all people.

1. Yes, Jesus Christ died on the cross for our sins. He will wash our sins away and make us clean if we ask Him to.

2. He did a very great thing for us. If we trust in Jesus and pray to Him only He will cleanse us.

1. And if we trust in Jesus Christ, Satan will have no power to do us harm.

*Use local custom.

Katulad na kaalaman

Salita ng Buhay - Ang GRN ay mayroong mensahe sa audio sa libo-libong wika na naglalaman ng mensahe base sa Bibliya tungkul sa kaligtasan at Kristyanong pamumuhay.

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?