Jesus, Our Master

Balangkas: Story of Peter and the large draught of fish. Theme is obedience and doing our work for God in His way, not ours. Importance of prayer and witnessing to others.

Bilang ng Talata: 069

Wika: English

Tema: Character of God (Power of God / Jesus); Living as a Christian (Prayer, petition, Witnessing, Obedience); Bible timeline (People of God)

Tagapakinig: New Christian

Istilo: Monolog

Klase: Bible Stories & Teac

Layunin: Teaching

Kawikaan mula sa Bibliya: None

Katayuan: Approved

Ang mga script ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagre-record sa ibat-ibang wika.Ang mga ito ay ay dapat na angkupin kung kinakailangan para maunawaan at makabuluhan sa bawat kultura at wika. Ilang termino at konsepto na ginamit ay maaaring gamitin para maipaliwanag o maaari di na palitan o tanggalin ng ganap.

Salita ng Talata

Some people are very strong when they walk God's road. Some people are weak.

Jesus is our Master if we are walking God's road. If we do what He tells us to do, we will be strong.

This story is about a fisherman. His name was Peter. He was a follower of Jesus.

One day Jesus sat in Peter's boat and taught the people God's road. When Jesus had finished teaching, He told Peter to take his boat out into deep water. He told Peter to put his fishing nets down.

Peter did not want to do what Jesus said. He had been fishing all night. He had caught no fish. But Jesus was Peter's Master. Peter took his boat out into deep water. He put down his nets because Jesus had told him to. Soon Peter had so many fish his nets began to break.

When Peter came to the beach, Jesus said to him, "Today I have helped you catch fish. Now I want you to help me catch people for God. I want you to teach people God's road."

Peter went with Jesus. They went to many villages. They did not go only to their friends. They went to other people and other villages.

The work was hard. But when Peter did what Jesus told him to do he was strong, and his work was good.

Jesus is our Master when we walk the road to Heaven. We must do what He tells us to do. If we do what He tell us to our work will be good. Sometimes our work is not good because we do it by ourselves. We do not let Jesus help us. We do not do what He says.

When we do what Jesus says, our work will be good. Peter tried all night to catch fish, and he did not catch one. But when he did what Jesus said, he caught plenty of fish.

If we are following Jesus, God wants us to teach other people about Him. This is the work He wants us to do.

Teaching other people about God is like catching fish. Perhaps you have tried like Peter did, and got no one to follow God. You pray to Jesus. Jesus will help you. He will teach you what to say. Then people will listen to you. They will want to know about Jesus.

God wants everyone to know Jesus died for them. He wants everyone to walk His road. God knows His road is the only road that goes to Heaven. He wants us to help people find this road.

God's road is the road that goes to Heaven.

Katulad na kaalaman

Salita ng Buhay - Ang GRN ay mayroong mensahe sa audio sa libo-libong wika na naglalaman ng mensahe base sa Bibliya tungkul sa kaligtasan at Kristyanong pamumuhay.

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?