Heaven and Hell (dialogue)

Heaven and Hell (dialogue)

Balangkas: Intro: a man has died and there is mourning. Discussion about death: once there was no death; man sinned and now all die; two places, heaven and hell. Question about rebirth (reincarnation). Bible says no. Heaven for the righteous-- only Jesus can save us because of His death and resurrection.

Bilang ng Talata: 054

Wika: English

Tema: Living as a Christian (Forgiveness, Joy, happiness, rejoicing, Faith, trust, believe in Jesus); Eternal life (Heaven); Life event (Death); Sin and Satan (Hell)

Tagapakinig: Hindu; General

Istilo: Dialog

Klase: Messages and Fiction

Layunin: Evangelism

Kawikaan mula sa Bibliya: Paraphrase

Katayuan: Approved

Ang mga script ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagre-record sa ibat-ibang wika.Ang mga ito ay ay dapat na angkupin kung kinakailangan para maunawaan at makabuluhan sa bawat kultura at wika. Ilang termino at konsepto na ginamit ay maaaring gamitin para maipaliwanag o maaari di na palitan o tanggalin ng ganap.

Salita ng Talata

1. The old man has just died. His wife is weeping much, mourning for her husband.

2. Death is no fun; if there were no death, man would be much happier.

1. God's book says that long ago there was no death. After that, man disobeyed God and fell into sin. Now we all die.

2. After we are dead, what happens? Where do we go?

1. God's book says there are two places that we go, heaven or hell. If we have sin, we must go to hell. In hell, there is no happiness at all. There is fear and suffering continually. One cannot escape.

2. Why must men go to hell?

1. Because they worship demons, steal, lie, gossip, get angry, hate, and do not worship God or obey His commands. Sinners like this cannot go to live in heaven with God because they do not believe His words and follow Him.

2. After death, can't we be born again?

1. No, God's book says there are only two places to go after death. We either go to hell, or go to heaven.

2. Oh dear, that's terrible. Some people say that in heaven there is nothing to eat.

1. It is not like that. God's book says that in heaven where God dwells, it is delightful. There is no more famine, no more fear, sin, or death, no more suffering, pain, or demons. There is goodness. There is happiness, righteousness, and purity, all the time.

2. Oh, wonderful! Will righteous people go there?

1. Yes, but God's book says, "There is none righteous."

2. If that is the case, we must all go to hell. How can we escape?

1. If God doesn't help us, no one can escape. But God loves us, and does not want us to fall into hell. He gave His Son Jesus to come to earth to help us. Jesus died for our sins; died, and after three days, rose again. Now He can save us from our sins, and from hell. God's book says, "Believe on the Lord Jesus, and you will be saved." God will forgive you and put joy in your heart when you turn to Jesus and follow Him. Then when you die you will go to heaven. You will never be sad, or cry there. You will not have pain nor hunger. You will have only happiness forever.

Katulad na kaalaman

Salita ng Buhay - Ang GRN ay mayroong mensahe sa audio sa libo-libong wika na naglalaman ng mensahe base sa Bibliya tungkul sa kaligtasan at Kristyanong pamumuhay.

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons