Introduction for Buddhists

Balangkas: The one true God is not Buddha. You must forsake the teachings of Buddhism and follow the Bible, God's Word. Only that gives peace.

Bilang ng Talata:399
Wika:English
Tema:Son of God; No other gods, idols; Saviour of Sinful Men; Nature, character of God; Word of God (the Bible); Forgiveness
Tagapakinig:Buddhist
Istilo:Monolog
Klase:Exhortation
Antas ng kaalaman:Simple
Layunin:Pre-evangelism; Evangelism
Kawikaan mula sa Bibliya:None
Katayuan:Approved

Ang talatang ito ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagrerekord sa ibang mga wika.Dapat ito´y naaangkop sa ibat ibang kultura at mga wika upang ito´y maging makabuluhan sa anumang lugar na pag gagamitan. May ilang mga salita at kaisipan na maaaring mangailangan ng mas malawak na paliwanag o maaaring ipagpaliban ang paggamit para sa ibang mga kultura.

Salita ng Talata

I have a message for you. It is about the one, true and living God. He is the One Who made all things. He is not Buddha. He is different than Buddha. The one, true and living God sent His Son from Heaven to earth. God's Son's name is Jesus Christ. He is not the Dalai Lama. Jesus Christ is different than the Dalai Lama.

Jesus Christ came to this earth to die for your sins and mine. Three days after He died He rose again from the dead. He is living now. Now He is calling you to follow Him. He will forgive your sins and make you clean. You must not follow Buddha or the Dalai Lama anymore. They cannot take away your sins. Only Jesus Christ can take away your sins. You must follow Jesus Christ only. Jesus Christ is the only way to God. Jesus Christ is the way, the truth and the life.

The teachings of God and Jesus Christ are in a book called the Bible. The Buddhist Scriptures cannot help you find the way to God. Doing "dharma" will not help you find God. You must forsake the teachings of Buddha and follow the words of the Bible. The Bible is God's Word. Doing "dharma" cannot help you find God. To find God you must forsake your evil ways and believe the words of Jesus Christ. He will take your sins away and give you peace.

The words that I will say to you now are the words of God and Jesus Christ. They are not the words of Buddha or the Dalai Lama. Only the words of God and Jesus Christ can give you peace.

Now listen to the rest of what I'm going to say.