Peter Leaves Jesus

Balangkas: Peter's denial; Jesus' love and forgiveness; Peter's sorrow and repentance. We have the help of Christ as we pray and ask for it. His forgiveness when we fail.

Bilang ng Talata:102
Wika:English
Tema:Prayer, petition; Witnessing; Love of God; Repentance; Shame; People of God
Tagapakinig:General; New Christian
Istilo:Monolog
Klase:Bible Stories & Teac
Antas ng kaalaman:Simple
Layunin:Teaching
Kawikaan mula sa Bibliya:Paraphrase
Katayuan:Approved

Ang talatang ito ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagrerekord sa ibang mga wika.Dapat ito´y naaangkop sa ibat ibang kultura at mga wika upang ito´y maging makabuluhan sa anumang lugar na pag gagamitan. May ilang mga salita at kaisipan na maaaring mangailangan ng mas malawak na paliwanag o maaaring ipagpaliban ang paggamit para sa ibang mga kultura.

Salita ng Talata

When the Lord Jesus was upon this earth He had a friend called Peter. Peter loved Jesus very much. He wanted to follow Jesus all the time. One night bad men came and took Jesus away. They wanted to kill Him because He was the Son of God. Peter was afraid. He did not stay with Jesus. He walked a long way behind Jesus.

Some people said to Peter, "Jesus is your friend; I heard you talking to Him. You talk the way He talks." Peter forgot to pray. He forgot God could make him strong. He said quickly, "Jesus is not my friend. I do not know Jesus." A woman said to Peter, "Jesus is your friend. You follow Him." Peter was afraid. He forgot to pray. He got very angry. He said loudly, "I don't know Jesus. I don't talk to Jesus. I don't walk His way."

Jesus heard Peter speaking. Jesus knew what Peter said. But Jesus still loved Peter. Peter saw Jesus looking at Him. He knew Jesus still loved Him. Peter was ashamed. He went away. He cried because He was sorry.

The next day Jesus died. His friends buried Him. Three days afterwards He came out of His grave, because He was God's Son. Jesus found Peter. Jesus talked with him. Peter told Jesus he was very sorry he had stopped following Him. Peter said he wanted to walk God's road again. Jesus told Peter He loved him very much. Jesus said He would help Peter to walk God's road truly.

Jesus wants us to be strong all the time. Jesus does not want us to leave God's road at all. Sometimes it is hard to walk God's road. People are angry with us. People laugh because we follow God. When people laugh, sometimes we are afraid. We forget to pray and ask God to help us. Then we have no strength. It is hard to follow Jesus truly when you leave your village and go to work. People want you to do bad things. They laugh at you. You are afraid. You tell them you do not follow God.

Then you remember Jesus loves you. You are ashamed like Peter. Again you truly want to follow God. Pray to Jesus. You tell Jesus you are sorry. Jesus will listen to you. Jesus loves you as He loved Peter. He loves you very, very much. (Jesus wants you to walk His way.) He will walk with you every day. He will help you to be strong all the time. He will help all who ask Him. If you want Him to help you now, He will do it. Say, "Oh, Jesus, I trust in You only. Forgive me and help me now." (.. for disobeying you. Help me every day to trust and follow You. Keep me from temptation and sin. Thank You that You are always with me to help and strengthen me.)