The Village Councilor

Balangkas: Story of the rich young ruler in ultra simple words. Application shows how love of material things keeps people from God. Pre-supposes knowledge of who Jesus is.

Bilang ng Talata:136
Wika:English
Tema:Materialism; Money; Saviour of Sinful Men; Eternal / everlasting life
Tagapakinig:Animist
Istilo:Monolog
Klase:Bible Stories & Teac
Antas ng kaalaman:Simple
Layunin:Evangelism
Kawikaan mula sa Bibliya:Paraphrase
Katayuan:Approved

Ang talatang ito ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagrerekord sa ibang mga wika.Dapat ito´y naaangkop sa ibat ibang kultura at mga wika upang ito´y maging makabuluhan sa anumang lugar na pag gagamitan. May ilang mga salita at kaisipan na maaaring mangailangan ng mas malawak na paliwanag o maaaring ipagpaliban ang paggamit para sa ibang mga kultura.

Salita ng Talata

A village councilor lived in Palestine when Jesus lived there. He had plenty of money. He had big gardens. He had plenty of things but he was not happy. This young man was a good man, but he was afraid. He knew he would die one day. He wanted to know he was going to heaven. He wanted to have life-all-the-time. But he did not know how to get it.

One day Jesus came to his village. The village councilor ran to Jesus. He said, "Lord you are a true teacher. I want life-all-the-time. How do I get it? What do I do to get it?" Jesus said to him, "Do you know God's law?" The young man said he had always kept God's law. This young man was good. But he was not happy. He did not have life-all-the-time, and he was afraid. Jesus said to him, "Do you truly want life-all-the-time? Give all your things to the poor people. Then come and follow Me."

The young man was very sad. He loved his money and things very much. He did not want to give them away and follow Jesus. He went away from Jesus, but he was very, very sad. Do you think Jesus was hard? No, Jesus was not hard. Jesus wanted to teach the young man this: the young man loved his things more than he loved God. If he truly wanted life-all-the-time, he must love God with all his heart, and walk God's road. Many people are like this good village councilor. They want life-all-the-time. They want to go to heaven when they die. These people live good lives. They work hard to get money and things. But they forget God. They do not follow Him. If we love money and things too much we soon forget to follow God. Do not be like the village councilor. Give yourself to Jesus. Follow Him truly. Speak to Him these words, "Lord Jesus, I thank You. You gave your life for me. You died to save me from death everlasting. You only can give me everlasting life. I want you. You be my one Master. Help me - I will follow you truly. Amen."

Ref: Matt 19:16-22, Mark 10:17-22, Luke 18:18-23