Mga rekordings ng script na ito: Blood of Jesus Cleanses from Sin

Pinapakita ang mga items 1 hanggang 4 mula sa 4

Arabic, Hijazi [Saudi Arabia] - Forgiveness From Heaven

Lundaye [Brunei] - Words of Life

Panjabi, Eastern: Malwai [India, Punjab] - Words of Life

Yoruba [Benin] - Words of Life 1