Mga rekordings ng script na ito: PRAYER: Part 1, What the Bible Says

Pangalan ng mga WikaMay recording na Magagamit
Quechua, Bolivia [Bolivia] - Words of Life 2
Umbundu [Angola] - Words of Life