Mga rekordings ng script na ito: The Christian and Temptation

Pangalan ng mga WikaMay recording na Magagamit
Abau: Itam [Papua New Guinea, Sandaun] - Words of Life w/ TOK PISIN songs
Amanab [Papua New Guinea, Sandaun] - Words of Life 1w/ TOK PISIN songs
Aram: Atiapi [Papua New Guinea, Madang] - Words of Life
Aram: Lolaribu [Papua New Guinea, Madang] - Words of Life
Au [Papua New Guinea, Sandaun] - Words of Life 2 w/ TOK PISIN songs
Awa & Kakoli Group [Papua New Guinea, Western Highlands] - Words of Life
Beaver [Canada, British Columbia] - Words of Life
Duna Group [Papua New Guinea] - Words of Life 2
Fasu [Papua New Guinea, Southern Highlands] - Words of Life
Foe [Papua New Guinea] - Words of Life
Lau Seranga [Papua New Guinea, Sandaun] - Words of Life
Mamhoaf [Papua New Guinea, Sandaun] - Words of Life
Muhiang Group [Papua New Guinea, Sandaun, East Sepik] - Words of Life
Olo: Nengian & Pultalul [Papua New Guinea, Sandaun] - Words of Life 2 w/ TOK PISIN songs
Siane: Alango [Papua New Guinea, Chimbu] - Words of Life
Taeme [Papua New Guinea, Western] - Words of Life 2
Tumleo [Papua New Guinea, Sandaun] - Words of Life
Urim [Papua New Guinea, Sandaun, East Sepik] - Words of Life