Mga rekordings ng script na ito: Sequential Program Full Script

Pangalan ng mga WikaMay recording na Magagamit
Ixil: Chajul [Guatemala, Quiche] - Words of Life
K'iche': West Central [Guatemala] - Words of Life
Mam: Tajumulco [Guatemala, Huehuetenango] - Words of Life
Quiche: San Andres Sajacabaja [Guatemala] - Words of Life
Tectitec [Guatemala, Huehuetenango] - Words of Life 1