Mga rekordings ng script na ito: David and Goliath (Part One)/Joybells Victory

Pangalan ng mga WikaMay recording na Magagamit
Are [Papua New Guinea, Milne Bay] - Bible stories
Buhutu [Papua New Guinea, Milne Bay] - Bible stories
Dzongkha [Bhutan] - Stories from the Old Testament
Maiwala [Papua New Guinea, Milne Bay] - Bible stories 1
Ubir [Papua New Guinea, Oro] - Bible Stories