Mga rekordings ng script na ito: Blood of Jesus Cleanses from Sin

Pangalan ng mga WikaMay recording na Magagamit
Arabic, Hijazi [Saudi Arabia] - Forgiveness From Heaven
Lundaye [Brunei] - Words of Life
Panjabi, Eastern: Malwai [India, Punjab] - Words of Life
Yoruba [Benin] - Words of Life 1