Mga rekordings ng script na ito: Origin and Destiny

Pangalan ng mga WikaMay recording na Magagamit
Fulfulde, Nigerian: Bororo [Nigeria, Plateau] - Forgive My Brother?