Mga rekordings ng script na ito: Jesus, Master of Winds and Sea

Pangalan ng mga WikaMay recording na Magagamit
German, Swiss: Basel [Switzerland] - Words of Life
Katla [Sudan] - Words of Life