Mga rekordings ng script na ito: If Anyone is Thirsty

Pangalan ng mga WikaMay recording na Magagamit
French: Gitan [Spain] - Words of Life