Mga rekordings ng script na ito: God is Everywhere

Pangalan ng mga WikaMay recording na Magagamit
Dami [Papua New Guinea, Madang] - Words of Life
Hmong: White [China, Guizhou] - New Birth
Sunwar: Surel [Nepal] - Words of Life
Tamang: Lamosangu [Nepal] - Words of Life w/ TAMANG: Eastern