Mga rekordings ng script na ito: Kapiolani 1 & 2

Pangalan ng mga WikaMay recording na Magagamit
Guhu-Samane [Papua New Guinea] - Words of Life 1
Kovio [Papua New Guinea, Central] - Words of Life
Kriol [Australia] - Prodigal Son & Kapiolani
Mendi Group [Papua New Guinea, Southern Highlands] - Words of Life 2
Sepoe [Papua New Guinea, Gulf] - Words of Life
Toaripi [Papua New Guinea, Gulf] - Words of Life