Mga rekordings ng script na ito: The Dilemma

Pangalan ng mga WikaMay recording na Magagamit
Apache: San Carlos [United States of America, Arizona] - Words of Life 2
Bosnian [Yugoslavia] - God has a Plan for your Life
Chinese, Yue [China, Guangdong] - Words of Life 1
Digaro-Mishmi [India, Arunachal Pradesh] - Words of Life 1
English: Northern Ireland [United Kingdom, Northern Ireland] - Words of Life
English: USA [United States of America] - New Hope for the Hopeless (for refugees)
Georgian [Georgia] - What is Life All About?
Hui: Qinghai [China, Qinghai, Xining (Hsi-ning)] - God is One
Irish [Ireland] - Words of Life 2
Komi-Permyak [Russia, Kabardino-Balkariya] - Words of Life
Kosovan Albanian [Kosovo] - A New Life
Kutchi [India, Gujarat] - Words of Life
Mandarin [China] - Words of Life 1
Miju [India, Assam] - Words of Life 3
Naga, Moyon [India, Nagaland] - Words of Life "Hope In Christ"
Newari: Patan [Nepal] - Words of Life 2
Russian [Russia] - God Has A Plan For You
Tutsa [India, Arunachal Pradesh] - Words of Life
Uyghur: Urumqi [China, Xinjiang Uyghur] - God is One