Mga rekordings ng script na ito: Perishable World, This

Pangalan ng mga WikaMay recording na Magagamit
Gusii [Kenya, Kisii] - Words of Life 2
Lhowa: Upper Mustang [Nepal] - Words of Life w/ LHASA
Lyngngam [India, Meghalaya] - Words of Life - Jesus Our Savior
Naga: Kaishan, Pangmi [Myanmar] - Words of Life