Mga rekordings ng script na ito: Sin, What is It?

Pangalan ng mga WikaMay recording na Magagamit
ǂ'Amkhoe [Botswana] - Words of Life
Basketto [Ethiopia] - Words of Life
Bhojpuri: Benarasi Boli [India, Uttar Pradesh] - Words of Life 1
Bobo Madare, Southern [Burkina Faso] - Words of Life
Bobo Madare, Southern: Benge [Burkina Faso, Houé] - Words of Life
Braj Bhasha: Antarbedi [India, Uttar Pradesh] - Words of Life - Outreach
Doghosie [Burkina Faso, Komoé] - Words of Life
Dzuungoo: Dzungo [Burkina Faso, Kénédougou] - Words of Life
Fulfulde, Western Niger: Gourmantche [Burkina Faso, Gourma] - Words of Life
Gamit [India, Gujarat] - Words of Life
Hadiyya: Leemo [Ethiopia] - Words of Life
Halaban [Ethiopia] - Words of Life 2
Jwira-Pepesa: Jwira [Ghana, Western] - Words of Life
Jwira-Pepesa: Pepesa [Ghana, Western] - Words of Life
Kadazan, Tangaa [Malaysia, Sabah] - Words of Life 1
Kanjari: Kuchbandhi [India, Andhra Pradesh] - Words of Life - A Caring God
Karaboro, Eastern [Burkina Faso, Komoé] - Words of Life 2
Komso [Ethiopia] - Words of Life
Kuranko: Sengbeh [Sierra Leone, Northern] - Words of Life
Kyerung [Nepal, Janakpur, Baabre panchayat] - Only One True Way
Libido [Ethiopia] - Words of Life
Lyngngam [India, Meghalaya] - Words of Life - Jesus Our Savior
Magar, Eastern [Nepal] - Words of Life w/ NEPALI songs
Mesqan [Ethiopia] - Words of Life
Moore: Yana [Burkina Faso, Gourma] - Words of Life
Moore: Zaore [Burkina Faso] - Words of Life
Nama: Namibia [Namibia] - Words of Life
Newari: Patan [Nepal] - Words of Life 2
Nzema [Ghana, Western] - Words of Life 2
Oromo: Arusi [Ethiopia] - Words of Life 2
Pougouli [Burkina Faso, Bougouriba] - Words of Life 2
Pumi, Southern [China, Yunnan] - Words of Life
Sankaran Mandingo [Guinea] - Words of Life
Sesotho [South Africa, Eastern Cape] - Words of Life 2
Songhay, Humburi Senni: Maranse [Burkina Faso, Sanmatenga] - Words of Life
Tafi [Ghana, Volta] - Words of Life
Xitshwa [Mozambique] - Words of Life
Yalunka: Sulima [Guinea] - Words of Life
Zulu [South Africa, KwaZulu/Natal] - Words of Life