Mga rekordings ng script na ito: God is One

Pangalan ng mga WikaMay recording na Magagamit
Digo [Tanzania] - Words of Life 2
Hui: Qinghai [China, Qinghai, Xining (Hsi-ning)] - God is One
Nzema [Ghana, Western] - Words of Life 2
Puma [Nepal] - Words of Life
Rewa Urdu [India, Madhya Pradesh] - Words of Life
Uyghur: Urumqi [China, Xinjiang Uyghur] - God is One