Mga rekordings ng script na ito: Confusion of this World

Pangalan ng mga WikaMay recording na Magagamit
Assamese [India, Assam] - Words of Life 2
Geremawa [Nigeria, Bauchi] - Forgive My Brother?
Irula: Attapadi [India, Tamil Nadu] - Words of Life
Kigiryama [Kenya, Kilifi] - Words of Life 2
Lotha Naga [India, Nagaland] - Words of Life 2
Naga, Tangshang: Khemsing [Myanmar] - Words of Life- Life in Christ
Nepali: Darjeeling [Nepal] - Words of Life
Nepali: Kathmandu [Nepal] - Words of Life 3
Nepali: Kathmandu [Nepal] - Student
Newari: Patan [Nepal] - Words of Life 1
Pai [Nigeria, Plateau] - Forgive My Brother?
Tangkhul Naga [India, Manipur] - Words of Life
Tiwa [India, Assam] - Words of Life 2
us-Saare [Nigeria, Kebbi] - Confusion Of This World
ut-Hun [Nigeria, Kebbi] - The Way Of Peace