Mga rekordings ng script na ito: Christ Our Substitute

Pangalan ng mga WikaMay recording na Magagamit
Akabara [Papua New Guinea, Oro] - Words of Life
Alabe & Salakahadi [Papua New Guinea, Milne Bay] - Words of Life
Arosi [Solomon Islands, Makira] - Words of Life 2
Aselo Group [Papua New Guinea, Eastern Highlands] - Words of Life
Auyana Group [Papua New Guinea, Eastern Highlands] - Words of Life
Binandere: Dawari [Papua New Guinea, Oro] - Words of Life
Binumarien [Papua New Guinea, Eastern Highlands] - Words of Life
Bombieta [Papua New Guinea, Sandaun, East Sepik] - Words of Life
Chenchu [India, Andhra Pradesh] - Jesus is Your Best Friend
Daga Group [Papua New Guinea] - Words of Life
Dawada & Siga Siga [Papua New Guinea, Milne Bay] - Words of Life
Doga [Papua New Guinea, Milne Bay] - Words of Life
Dori'o [Solomon Islands, Malaita] - Words of Life
Fasu [Papua New Guinea, Southern Highlands] - Words of Life
Fautharii [Solomon Islands, Malaita] - Words of Life
Foe [Papua New Guinea] - Words of Life
Fore Group [Papua New Guinea, Eastern Highlands] - Words of Life
Fuvura Group [Papua New Guinea, Madang] - Words of Life
Gahuku [Papua New Guinea, Eastern Highlands] - Words of Life 1
Gapa Group [Papua New Guinea, Milne Bay] - Words of Life
Garea & Gameta [Papua New Guinea, Milne Bay] - Words of Life
Gimi Group [Papua New Guinea, Eastern Highlands] - Words of Life
Guhu-Samane [Papua New Guinea] - Words of Life 1
Gula'alaa/Uru [Solomon Islands, Malaita] - Words of Life
Hadya [Ethiopia] - Words of Life 1
Hua [Solomon Islands, Guadalcanal] - Words of Life
Huli [Papua New Guinea, Southern Highlands] - Words of Life 1
Kambaira [Papua New Guinea, Eastern Highlands, Ukarumpa] - Words of Life
Kambatta [Ethiopia] - Words of Life 1
Kanasi Group (Lang. 1) [Papua New Guinea, Milne Bay] - Words of Life
Kombio [Papua New Guinea, Sandaun, East Sepik] - Words of Life
Korafe: Northern [Papua New Guinea, Oro] - Words of Life
Kounoua [Papua New Guinea, East New Britain] - Words of Life
Kuku-Yalanji [Australia, Queensland] - Words of Life 1
Kwanga [Papua New Guinea, Sandaun, East Sepik] - Words of Life 1
Kwara'ae [Solomon Islands, Malaita] - Words of Life 1
Lengo: Gua [Solomon Islands, Guadalcanal] - Words of Life
Mal Paharia [India, Jharkhand] - Words of Life 1
Managalas: Wakue [Papua New Guinea, Oro] - Words of Life
Maprik: Tamaui [Papua New Guinea, Sandaun, East Sepik] - Words of Life
Murle [South Sudan] - Words of Life
Nasioi: Kongara [Papua New Guinea, Bougainville] - Words of Life
Nauruan [Nauru] - Words of Life
Nishka [Canada, British Columbia] - Words of Life
Orokaiva [Papua New Guinea, Oro] - Words of Life
Pa [Papua New Guinea, Western] - Words of Life 2
Rao Group [Papua New Guinea, Madang] - Words of Life 1
Roviana [Solomon Islands, Western] - Words of Life
Saura: Lanjiya [India, Odisha] - Words of Life 2
Sauria Paharia: Litipara [India, West Bengal] - Words of Life 2
Savosavo [Solomon Islands, Central Islands] - Words of Life
Star Harbour [Solomon Islands, Makira] - Words of Life
Tawala: Sideya [Papua New Guinea, Milne Bay] - Words of Life w/ TWELA
Tifal [Papua New Guinea, Sandaun] - Words of Life
Ubir [Papua New Guinea, Oro] - Words of Life
Urat Group [Papua New Guinea, Sandaun, East Sepik] - Words of Life 1
Vanatinae: Rambuso [Papua New Guinea, Milne Bay] - Words of Life
Wedau [Papua New Guinea, Milne Bay] - Words of Life
Wedau: Kwamana [Papua New Guinea, Milne Bay] - Words of Life w/ GAYAVI
Wik-Mungkan [Australia] - Words of Life w/ WIK-NGATHAN
Yareba [Papua New Guinea, Oro] - Words of Life
Yele: Damanu [Papua New Guinea, Milne Bay] - Words of Life