Mga rekordings ng script na ito: What is the Bible?

Pangalan ng mga WikaMay recording na Magagamit
Thai, Southern [Thailand, Ranong] - Words of Life 2, Believing in God