Mga rekordings ng script na ito: What are you Trusting?

Pangalan ng mga WikaMay recording na Magagamit
Breton [France] - Words of Life
Estonian [Estonia] - Words of Life 1
Italian [Italy] - Words of Life
Macedonian [North Macedonia] - Words of Life 4
Russian [Russia] - God Has A Plan For You