Mga rekordings ng script na ito: The Only True God (adapted for Thailand)

Pangalan ng mga WikaMay recording na Magagamit
Lawa: Kawng Lawi [Thailand, North, Chiang Mai] - God Cares for You
Lisu: Southern [China, Yunnan] - Words of Life 1
Lusoga [Uganda] - Words of Life