Mga rekordings ng script na ito: Jesus will take away your Fears

Pangalan ng mga WikaMay recording na Magagamit
Abu Hashi:m [Sudan] - Words of Life
Acheron [Sudan] - Words of Life 1
Aekyom [Papua New Guinea, Western] - Words of Life 1
Agob [Papua New Guinea, Western] - Words of Life
Aramba [Papua New Guinea, Western] - Words of Life 1
Balantak [Indonesia, Sulawesi Selatan (South)] - Words of Life 1
Batak Karo [Indonesia, Sumatera Utara (North)] - Words of Life
Batak: Simalungun [Indonesia, Sumatera Barat (West)] - Words of Life
Bebeli [Papua New Guinea] - Words of Life
Dilawa [Papua New Guinea, Central] - Words of Life
Dilling [Sudan] - Words of Life
Fanda [Sudan, Nuba Mountains] - Words of Life
Gulfan [Sudan] - Words of Life
Hiri Motu [Papua New Guinea] - Words of Life 1
Jaru [Australia] - Words of Life
Jarwony [Australia, Northern Territory] - Words of Life 2
Jingpho [Myanmar] - Words of Life
Karen, Pwo Western [Myanmar] - Words of Life 1
Kashmiri [India, Jammu and Kashmir] - Words of Life
Katla: Julud [Sudan, ash-Shamaliyah] - Words of Life
Komo [Ethiopia] - Words of Life
Kortala [Sudan] - Words of Life
Kuanua: Raluana [Papua New Guinea, East New Britain] - Words of Life
Lahu: Na [China, Yunnan] - Words of Life 1
Laro [Sudan, ash-Shamaliyah] - Words of Life
Lengo [Solomon Islands, Guadalcanal] - Words of Life
Logorik: Tallau [Sudan] - Words of Life
Loraming [Côte d'Ivoire] - Words of Life
Lumun [Sudan] - Words of Life
Maung [Australia] - Words of Life
Mekeo [Papua New Guinea, Central] - Words of Life
Nyimang [Sudan] - Words of Life
Pauaia [Papua New Guinea] - Words of Life
Shat: Tamaam [Sudan] - Words of Life
Shina: Astori [Pakistan, Baltistan] - Words of Life
Shina: Drasi [India, Jammu and Kashmir] - Words of Life
Shwaia [Sudan, Kurdufan] - Words of Life
Sinaugoro: Taboro [Papua New Guinea, Central] - Words of Life
Slavi [Canada, Northwest Territories] - Words of Life
Takarubi [Papua New Guinea, Western] - Words of Life
Tawala: Bohilai [Papua New Guinea, Milne Bay] - Words of Life
Temein [Sudan, ash-Shamaliyah] - Words of Life
Tira [Sudan, ash-Shamaliyah] - Words of Life
Tlicho [Canada, Northwest Territories] - Words of Life
Toicha [Sudan] - Words of Life
Turama [Papua New Guinea, Gulf] - Words of Life
Umm Heitan [Sudan] - Words of Life
Unggumi [Australia] - Words of Life
Waima: Roro [Papua New Guinea, Central] - Words of Life