Mga rekordings ng script na ito: Do You have Fear?

Pangalan ng mga WikaMay recording na Magagamit
Mixtec, Metlatonoc [Mexico, Guerrero, Metlatonoc] - WOL & LLL 1 Beginning with GOD