Mga rekordings ng script na ito: God Sent His Son

Pangalan ng mga WikaMay recording na Magagamit
Aekyom [Papua New Guinea, Western] - Words of Life 1
Aramba [Papua New Guinea, Western] - Words of Life 1
Asmat: Manep [Indonesia, Papua] - Words of Life
Asmat: Shuwru [Indonesia, Papua] - Words of Life
Asmat, Yaosakor [Indonesia, Papua] - Words of Life
Bainapi [Papua New Guinea, Western] - Words of Life
Belarupu [Papua New Guinea, Central] - Words of Life
Chin, Asho [Myanmar] - Words of Life 1
Dausame [Papua New Guinea, Western] - Words of Life 1
Fanda [Sudan, Nuba Mountains] - Words of Life
Gupapuyngu [Australia, Northern Territory, North-East Arnhem land] - Words of Life
Kabola [Indonesia, Nusa Tenggara Timur (East)] - Words of Life 1
Kambera [Indonesia, Nusa Tenggara Timur (East)] - Words of Life
Karema [Papua New Guinea, Gulf] - Words of Life
Karen, Pwo Western [Myanmar] - Words of Life 1
Karen, S'gaw [Myanmar] - Who Is Jesus?
Katla [Sudan] - Words of Life
Kayam [Myanmar] - Words of Life
Kenedibi [Papua New Guinea, Western] - Words of Life
Koitabu [Papua New Guinea, Central] - Words of Life
Koriki [Papua New Guinea, Gulf] - Words of Life
Koulango [Côte d'Ivoire] - Words of Life
Koulango [Côte d'Ivoire] - Messages w/ LORON & KOULANGO
Lani: Motakame [Indonesia, Papua] - Words of Life
Lani: Tiom [Indonesia, Papua] - Words of Life
Lani: Watelakama [Indonesia, Papua] - Words of Life
Mboi: Haanda [Nigeria, Adamawa] - Words of Life
Nyimang [Sudan] - Words of Life
Oganibi [Papua New Guinea, Western] - Words of Life
Sina [Papua New Guinea, Gulf] - Words of Life
Tawala [Papua New Guinea, Milne Bay] - Words of Life w/ TWELA
Tidi [Papua New Guinea, Western] - Words of Life
Wagumi [Papua New Guinea, Western, Wagumi] - Words of Life
Wersing: Kolana [Indonesia, Nusa Tenggara Timur (East), East Alor] - Words of Life
Wolio [Indonesia, Sulawesi Tenggara (Southeast)] - Words of Life
Yis: You [Papua New Guinea, Oro, Emo River] - Words of Life
Zanofil [Papua New Guinea, Western] - Words of Life