Mga rekordings ng script na ito: The Armor of God

Pangalan ng mga WikaMay recording na Magagamit
Acholi [Uganda] - Words of Life 1
Apache, Mescalero [United States of America, New Mexico] - Words of Life
Dinka: Agaar [South Sudan] - Words of Life 1
Kerewe [Tanzania] - Words of Life
Kikamba: Kitui [Kenya, Kajiado] - Words of Life
Kikwami [Congo, Democratic Republic of, Kivu] - Words of Life
Kimeru [Kenya, Isiolo] - Words of Life
Kinandi: Butembo [Congo, Democratic Republic of, Kivu] - Words of Life 1
Kisongo [Congo, Democratic Republic of, Bandundu] - Words of Life
Kisukuma [Tanzania, Mwanza, Mwanza] - Words of Life
Luhya, Lunyore [Kenya, Nyanza] - Words of Life 1
Niksek [Papua New Guinea, Sandaun, East Sepik] - Words of Life 2
Nuer: Western [South Sudan, Upper Nile] - Words of Life 1
Nyamwezi [Tanzania] - Words of Life
Otetela [Congo, Democratic Republic of, Kasai-Oriental] - Words of Life
Zande [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - Words of Life 4