Mabuting Balita Reader - Yongkom

Is this recording useful?

Mga paghahayag sa audio at video ng mga istorya ng Bibliya sa kabuuan o wangis na pagkakaunawa.

Program Number: 63673
Language name: Yongkom

Program Length: 2:35:28

Panimula to Mabuting Balita Reader Book 1

0:50

1. Panimula to Mabuting Balita Reader Book 1

The Lost Sheep Mateo 18:12-14

1:09

2. The Lost Sheep Mateo 18:12-14

Healing the Multitude Mateo 15:29-31

1:11

3. Healing the Multitude Mateo 15:29-31

House on the Rock Mateo 7:24-27

1:15

4. House on the Rock Mateo 7:24-27

Healing of two Blind Men Mateo 20:29-34

1:25

5. Healing of two Blind Men Mateo 20:29-34

Blessing Little Children Mateo 19:13-15

1:12

6. Blessing Little Children Mateo 19:13-15

Rich Man Builds Bigger Barns Lukas 12: 16-21

1:21

7. Rich Man Builds Bigger Barns Lukas 12: 16-21

Jesus Walks on the Water Juan 6:16-21

1:14

8. Jesus Walks on the Water Juan 6:16-21

The Widow's Mites Marcos 12: 41-44

1:29

9. The Widow's Mites Marcos 12: 41-44

Mabuting Balita Reader Book 2 Greatest Commandments Matt 22:34-40

1:07

10. Mabuting Balita Reader Book 2 Greatest Commandments Matt 22:34-40

Jesus Raises a Dead Son Lukas 7: 11-17

1:41

11. Jesus Raises a Dead Son Lukas 7: 11-17

Mary and Martha Lukas 10:38-42

1:25

12. Mary and Martha Lukas 10:38-42

Great Catch of Fish Lukas 5:1-11

2:56

13. Great Catch of Fish Lukas 5:1-11

Precious Ointment Mateo 26:6-13

1:31

14. Precious Ointment Mateo 26:6-13

Pharisee and Publican Pray Lukas 18: 9-14

1:55

15. Pharisee and Publican Pray Lukas 18: 9-14

Be Perfect Matt 5:43-48

1:43

16. Be Perfect Matt 5:43-48

Feeding 4,000 Men Matt 15:32-39

2:09

17. Feeding 4,000 Men Matt 15:32-39

Mabuting Balita Reader Book 3, Healing the Palsied Marcos 2:1-12

2:37

18. Mabuting Balita Reader Book 3, Healing the Palsied Marcos 2:1-12

Visit of the Wise Men Matt. 2:1-12

3:18

19. Visit of the Wise Men Matt. 2:1-12

Temptation in the Wilderness Matt. 4:1-11

2:22

20. Temptation in the Wilderness Matt. 4:1-11

Wedding at Cana Juan 2:1-11

2:46

21. Wedding at Cana Juan 2:1-11

Forgiveness Matt. 18:21-35

4:07

22. Forgiveness Matt. 18:21-35

The Ten Virgins Matt. 25:1-13

2:55

23. The Ten Virgins Matt. 25:1-13

Panimula to Mabuting Balita Reader 4

1:32

24. Panimula to Mabuting Balita Reader 4

The Great Supper Lukas 14:15-24

2:32

25. The Great Supper Lukas 14:15-24

Jesus and Nicodemus Juan 3:1-21

4:50

26. Jesus and Nicodemus Juan 3:1-21

How to Pray Mateo 6: 5-15

2:39

27. How to Pray Mateo 6: 5-15

Tares among the Wheat Matt. 13: 24-30

2:08

28. Tares among the Wheat Matt. 13: 24-30

Raising of Lazarus Juan 11:1-44

8:59

29. Raising of Lazarus Juan 11:1-44

Philip and the Ethiopian Eunuch Mga Gawa 8:26-39

4:10

30. Philip and the Ethiopian Eunuch Mga Gawa 8:26-39

Conversion of Saul Mga Gawa 9:1-22

6:14

31. Conversion of Saul Mga Gawa 9:1-22

Panimula to Mabuting Balita Reader Book 5

1:19

32. Panimula to Mabuting Balita Reader Book 5

An Angel Comes to Mary Lukas 1:26-38

3:12

33. An Angel Comes to Mary Lukas 1:26-38

Jesus Is Born; Shepherds Lukas 2:1-20

4:58

34. Jesus Is Born; Shepherds Lukas 2:1-20

At Age 12, Jesus Visits the Temple Lukas 2:41-51

2:20

35. At Age 12, Jesus Visits the Temple Lukas 2:41-51

Jesus Is Baptized Lukas 3:21-22

1:03

36. Jesus Is Baptized Lukas 3:21-22

Jesus Is Tempted Lukas 4:1-13

3:01

37. Jesus Is Tempted Lukas 4:1-13

A Great Catch of Fish Lukas 5:1-11

2:43

38. A Great Catch of Fish Lukas 5:1-11

The Sower and the Seed Lukas 8:4-10

4:07

39. The Sower and the Seed Lukas 8:4-10

Peace for a Storm Lukas 8:22-25

1:26

40. Peace for a Storm Lukas 8:22-25

Feeding of the 5,000 Lukas 9:10-17

2:18

41. Feeding of the 5,000 Lukas 9:10-17

The Good Samaritan Lukas 10:25-37

3:53

42. The Good Samaritan Lukas 10:25-37

About Panalangin Lukas 11:1-13

3:10

43. About Panalangin Lukas 11:1-13

A Woman Is Healed Lukas 13:10-17

2:18

44. A Woman Is Healed Lukas 13:10-17

Jesus with Tax Collectors and Sinners Lukas 15:1-3

0:50

45. Jesus with Tax Collectors and Sinners Lukas 15:1-3

The Lost Sheep Lukas 15:4-7

1:25

46. The Lost Sheep Lukas 15:4-7

The Lost Coin Lukas 15:8-10

1:12

47. The Lost Coin Lukas 15:8-10

Ang Nawawalang Anak Lukas 15:11-32

5:44

48. Ang Nawawalang Anak Lukas 15:11-32

Jesus Heals Ten Lepers Lukas 17:12-19

1:52

49. Jesus Heals Ten Lepers Lukas 17:12-19

Jesus Predicts His Death Lukas 18:31-34

1:18

50. Jesus Predicts His Death Lukas 18:31-34

Zacchaeus Climbs a Tree Lukas 19:1-10

2:06

51. Zacchaeus Climbs a Tree Lukas 19:1-10

Triumphal Entry Lukas 19:28-40

2:42

52. Triumphal Entry Lukas 19:28-40

Last Supper Lukas 22:7-20

3:09

53. Last Supper Lukas 22:7-20

Jesus before Pilate and Herod Lukas 23:1-11

3:20

54. Jesus before Pilate and Herod Lukas 23:1-11

Pilate Sentences Jesus Lukas 23:13-25

2:59

55. Pilate Sentences Jesus Lukas 23:13-25

Jesus Is Crucified Lukas 23:26-43

4:48

56. Jesus Is Crucified Lukas 23:26-43

Jesus Dies Lukas 23:44-49

1:25

57. Jesus Dies Lukas 23:44-49

Jesus Is Buried Lukas 23:50-56

2:07

58. Jesus Is Buried Lukas 23:50-56

Jesus Is Risen Lukas 24:1-12

2:52

59. Jesus Is Risen Lukas 24:1-12

Jesus Appears and Ascends to Heaven Lukas 24:36-53

4:38

60. Jesus Appears and Ascends to Heaven Lukas 24:36-53

Downloads and Ordering

These recordings are designed for evangelism and basic Bible teaching to bring the gospel message to people who are not literate or are from oral cultures, particularly unreached people groups.

Copyright © 1985,1983 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Contact the Feedback Line.

Related information

Salita ng Buhay - Ang GRN ay mayroong mensahe sa audio sa libo-libong wika na naglalaman ng mensahe base sa Bibliya tungkul sa kaligtasan at Kristyanong pamumuhay.

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?